Erasmus+


O projekcie

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

uczestniczy w międzynarodowym projekcie

VOLEurope – We volunteer for Europe

(VOLEurope – Jesteśmy wolontariuszami dla Europy)

www.voleurope.net

Czas trwania projektu:

1 września 2015 – 31 sierpnia 2017

Kraje partnerskie:

Turcja (koordynator), Grecja, Rumunia, Włochy, Portugalia, Polska

O projekcie:

W projekcie „VOLEurope – We Volunteer for Europe” uczestniczy sześć szkół partnerskich z uczniami w wieku 12–20 lat. Głównym celem projektu jest uświadomienie nastolatkom potrzeby uczestniczenia w różnego rodzaju akcjach wolontariackich, zapoznanie z przykładowymi aktywnościami oraz zwiększenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Służą temu działania lokalne (tj. szkolne kluby wolontariusza, działania promujące wolontariat, nawiązywanie współpracy z organizacjami wolontariackimi) oraz międzynarodowe (m.in. stworzenie „banku” aktywności wolontariackich, „przewodnika” po wolontariacie młodych Europejczyków, flash-moba promującego wolontariat oraz audio-booka o wolontariacie nastolatków). Dodatkową korzyścią uzyskiwaną w trakcie międzynarodowych spotkań europejskich jest wymiana kulturowa, w której uczestniczą uczniowie. Wolontariat umożliwia także zdobycie kompetencji, które są nieocenione w pracy zawodowej (tj. organizacja czasu, praca w zespole, szacunek i tolerancja wobec inności).

Głównymi celami projektu są:

a) rozwój idei wolontariatu wśród uczniów szkół europejskich,

b) stworzenie poczucia wspólnoty obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i tolerancji wobec różnic między kulturami, ludźmi i religiami,

c) zwiększenie przedsiębiorczości i umiejętności przywódczych wśród uczniów.


Aktualności


Accessibility Toolbar