Świata odkrywanie poprzez kodowanie


O projekcie

Programowanie uczy wielu umiejętności świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Innowacja pedagogiczna „Świata odkrywanie poprzez kodowanie” jest wprowadzana jako wstęp do nauki programowania komputerów najmłodszych klas szkoły podstawowej.  Podczas lekcji wykorzystane zostaną propozycje rozwiązań metodycznych proponowane w ramach programu „Mistrzowie kodowania” organizowanego przez firmę Samsung, Ministerstwo Oświaty oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Cel naszych działań:

– wstęp do nauki programowania;

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego, matematycznego, krytycznego oraz wnioskowania;

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów;

– rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej;

– stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia;

– wspieranie uzdolnień informatycznych dzieci.

 

Dzięki naszym działaniom uczniowie nabędą umiejętność:

– analizowania informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce;

– formułowania hipotez;

– samodzielnego dochodzenia do rozwiązań;

– odważnej realizacji własnych pomysłów;

– kreatywnego rozwiązywania różnorodnych problemów;

– wykorzystywania elementów programowania na wszystkich rodzajach edukacji;

– tworzenia algorytmów i ich modyfikowania;

– posługiwania się algorytmami w różnych sytuacjach życiowych.

 

Bardzo dziękujemy firmie Polska Spółka Gazownictwaza udzielenie nam darowizny, w ramach które zakupione zostały tablety używane podczas projektu.

PSG_znak_podstawowy_rgb


Aktualności


Accessibility Toolbar