Aktualności ze świata

Aktualności ze świata / 06.12.2019

Trzęsienie ziemi w Albanii

26 listopada w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,4 w Albanii zginęło 51 osób, około 2000 zostało rannych. Najbardziej ucierpiało nadmorskie, turystyczne miasto Durres, znajdujące się niedaleko epicentrum trzęsienia. Niezwłocznie po tragedii arcybiskup Tirany i całej Albanii Anastazy wezwał do otwarcia wszystkich cerkiewnych nieruchomości na potrzeby poszkodowanych. Pozbawieni dachu nad głową znaleźli schronienie w cerkwiach Durres, skicie Niewiast Niosących Wonności, oraz w seminarium w monasterze Świętego Błażeja (Shen Vlash). W samym monasterze schronienie znalazło ponad 200 osób. Cerkiew w Albanii organizuje również wolontariuszy do pomocy przy poszkodowanych. Zaangażowani są seminarzyści i katecheci. Cerkiew w Albanii, choć stanowi zdecydowaną mniejszość w kraju zdominowanym przez islam, od początku działalności arcybiskupa Anastazego odznacza się zaangażowaniem w działalność na rzecz ogółu społeczeństwa. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną, sierocińce, szkoły, a nawet klinikę. Aby wesprzeć Cerkiew w Albanii w tym trudnym czasie, organizowana jest zbiórka funduszy. Pieniądze można już wpłacać na konto ELEOS-u: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236 koniecznie z dopiskiem (tytułem płatności): ALBANIA Tekst: Jakub Oniszczuk Zdjęcia: Alexandria Ritsi

Aktualności koła Hajnówka / 15.10.2019

Pielgrzymka do Poczajowa

4 października członkowie Koła Terenowego w Hajnówce wyruszyli po raz kolejny z pielgrzymką do Poczajowa. Odwiedzili w pierwszej kolejności Istocznik św Anny. Następnie pielgrzymi pojechali do Poczajowa, gdzie spędzili trzy dni uczestnicząc w nabożeństwach. 6 października bratczyki odwiedzili Bożą Górę, po której wznieśli się do kapliczki i pieszczerek. Przy ,,krowotoczywych" ikonach ks. Krzysztof odsłużył molebien. Podczas ostatniego dnia pielgrzymki, działacze Koła zawieźli  najpotrzebniejsze rzeczy do Monasteru w Krzemieńcu oraz odwiedzili Monaster w Zimnym.

Zdjęcia: Koło Terenowe w Hajnówce

Aktualności Zarządu / 22.09.2018

Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II odznaczony Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich

21 września, goszczący w Polsce patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II odznaczony został Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich. Odznaczenie, po Boskiej Liturgii z okazji święta Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim,  wręczyli  hierarsze członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia: Bazyli Piwnik, Jan Smyk i Jerzy Maleszewski. W swoim słowie, przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik, podkreślił wielkie dzieło misyjne, jakie Patriarchat Aleksandrii prowadzi na całym kontynencie afrykańskim. Misje te - podobne do tych, które ponad tysiąc lat wcześniej prowadzili w Europie święci Cyryl i Metody, dają wielkie duchowe plony.

       

Aktualności koła Białystok 1 / 06.09.2018

Białostockie koło nr 1 z pielgrzymką do Wilna

Koło Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Wilna, która odbyła się w dniach 25-26 sierpnia br. W przeddzień wyjazdu w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy został odprawiony molebien za podróżujących pielgrzymów.

Wczesnym rankiem 25 sierpnia pielgrzymi zebrali się przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, gdzie zostali serdecznie przywitani przez opiekuna duchowego bractwa o. igumena Sergiusza oraz przewodniczącego Mikołaja Nazaruka. W autokarze o. igumen Sergiusz przeczytał modlitwy poranne oraz akafist do Najświętszej Bogurodzicy. Pogoda była deszczowa i pochmurna, ale duch radosnego Bożego ożywienia trwał wśród pielgrzymów. W Ełku do podróżujących dołączyły siostry miejscowego bractwa, które zostały serdecznie przywitane przez organizatorów. Wśród pielgrzymów byli również uczniowie Szkoły Niepublicznej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, którzy w czasie podróży zaprezentowali swoją szkołę. Uczeń klasy trzeciej Michał Birycki zapoznał wszystkich z historią i ciekawymi zabytkami Wilna. Gabriel Birycki, uczeń piątej klasy przedstawił pełne poświęceń życie świętych męczenników wileńskich: św. Jana, św. Antoniego i św. Eustachiusza. Pracowali oni na dworze księcia Olgierda. W 1347 roku zginęli męczeńską śmiercią i tym samym przyczynili się do rozprzestrzeniania wiary Chrystusowej. Uczeń zwrócił szczególną uwagę pielgrzymów na Ostrą Bramę wraz z Ostrobramską Ikoną Matki Bożej. Chłopcy rozdali pielgrzymom ikony świętych męczenników wileńskich z tekstem troparionu i modlitwy do świętych. O. igumen przeczytał akatyst do świętych męczenników wileńskich, a pielgrzymi wtórowali śpiewem. Następnie pielgrzymi śpiewali pieśni z Bohohłaśnika. W autokarze panował modlitewny spokój powtarzania Modlitwy Jezusowej i pragnienie pokłonienia się relikwiom świętym. W monasterze Świętego Ducha w Wilnie  mnich o. Nikita serdecznie przywitał pielgrzymów, błogosławiąc na pobyt w monasterze. Po wspólnych modlitwach i posiłku pątnicy udali się wraz z przewodnikiem na pieszą wędrówkę po Wilnie, by pomodlić się w przepięknych cerkiewkach, a także zwiedzić zabytki i przejść się cudownymi uliczkami starego miasta. W planie nie zabrakło miejsca na sobotnie wieczorne nabożeństwo w katedrze monasterskiej, sakrament św. spowiedzi oraz pokłonienie się relikwiom św. Antoniego, św. Jana i św. Eustachego. Pod koniec wieczornego nabożeństwa sarkofag z relikwiami świętych został otwarty i wszyscy mieli możliwość w spokoju, z czcią pokłonić się wileńskim męczennikom. Było to niezwykłe przeżycie pokłonienia się, ucałowania i powierzenia swoich próśb i dziękczynienia Bogu za pośrednictwem tych świętych. Od ich męczeńskiej śmierci minęło 671 lat, a ich święte ciała do dziś służą nam przykładem wiecznego życia, duchowym pokrzepieniem oraz mocą łask uzdrawiania. W sercach pielgrzymów zapanowała radość, spokój i zamyślenie. W tym niezwykłym wyciszeniu pielgrzymi przystąpili do św. sakramentu spowiedzi. Po wieczornym nabożeństwie wszyscy udali się na wspólną kolację monasterską, a następnie na zasłużony błogosławiony odpoczynek. Wczesnym rankiem wszyscy spieszyli się na Boską Liturgię w przepięknej monasterskiej cerkwi Świętego Ducha. Relikwie świętych, cudowne ikony, piękny śpiew, przystąpienie do sakramentu Świętej Eucharystii stworzyły niezapomniane chwile. Jeszcze raz został otwarty sarkofag i pielgrzymi mogli powtórnie pokłonić się świętym męczennikom wileńskim i powtórzyć słowa: Wieliczajem was, strastotierpcy swiatii, Antonije, Ioannie i Jewstafije, i cztiem czestnaja stradanija wasza, jaże za Chrysta pretierpieli jestie. Po Liturgii ugoszczono zebranych monasterskim śniadaniem. Po posiłku o. igumen Sergiusz udzielił pielgrzymom błogosławieństwa na wolny czas na modlitwę w wybranych cerkwiach i przy Ostrej Bramie. Każdy pielgrzym miał wspaniałą okazję na chwilę wytchnienia. Czas pobytu w monasterze nieubłaganie dobiegał końca. Pielgrzymi,  śpiewając modlitwy, odjechali z monasteru. Po drodze był czas na zakup smakowitego wileńskiego chleba i różnych potraw litewskich, by ugościć swych najbliższych i zachęcić do kolejnego wyjazdu z bractwem. Opiekun duchowy o. igumen Sergiusz przez całą drogę powrotną troszczył się o duchowy stan pielgrzymów i czytał akafist do Najsłodszego Pana naszego Jezusa Chrystusa (Iisusu Sładczajszemu), modlitwy dziękczynne i wieczorne oraz dzielił się swymi duchowymi wrażeniami z pielgrzymki na Świętą Górę Athos. Pątnicy w duchowym spokoju wrócili szczęśliwie do swych domów. Przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk szczerze wszystkim podziękował za udział w pielgrzymce, a w szczególności uczestnikom z Ełku. Wszyscy pielgrzymi okazali swą radość z uczestnictwa w pielgrzymce, szczerze dziękowali organizatorom za wspaniałe chwile i wyrazili gotowość do udziału w następnych wyjazdach. Szczególne podziękowanie otrzymał opiekun duchowy o. igumen Sergiusz. Dzięki jego szczególnej duchowej opiece uczestnicy wytrwale przebywali w modlitwie, brali udział w nabożeństwach, poznali życie świętych i dzięki temu odczuli ich moc uzdrawiania i duchowego pokrzepienia.

H. Borowik

Aktualności Zarządu / 19.10.2017

Delegacja Bractwa w Gruzji

W dniach 11-16 października delegacja Bractwa na czele z przewodniczącym Zarządu Głównego Bazylim Piwnikiem odwiedziła Gruzję. Głównym jej celem było zapoznanie się z obecną sytuacją Cerkwi gruzińskiej oraz nawiązanie kontaktów mogących w przyszłości zaowocować współpracą Bractwa z jedną z najstarszych Cerkwi lokalnych.
W toku wizyty delegacja odwiedziła ważne i historyczne miejsca, gdzie mogła pogłębić swoją wiedzę dotyczącą niełatwej historii gruzińskiego prawosławia. Członkowie Bractwa mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i obserwacji życia liturgicznego prawosławnych Gruzinów.
Wielkim przeżyciem była Boska Liturgia sprawowana przez Jego Świątobliwość Eliasza II, Patriarchę-Katolikosa Całej Gruzji w soborze Świętej Trójcy (Cminda Sameba) w Tbilisi. Stan zdrowia Patriarchy i względy bezpieczeństwa (m.in. zakaz fotografowania) nie pozwoliły na rozmowę z najstarszym ze zwierzchników lokalnych Cerkwi, ale z Bożą pomocą i przy wsparciu ludzi dobrej woli udało się zorganizować krótką audiencję, podczas której przewodniczący Bractwa wręczył patriarsze złoty Order św. św. Braci Sołuńskich - najwyższe odznaczenie Bractwa. Delegaci przekazali patriarsze braterskie pozdrowienia od zwierzchnika polskiej Cerkwi - metropolity Sawy. Patriarcha z radością wspomniał o bliskich i pełnych miłości kontaktach między naszymi Cerkwiami oraz udzielił swego arcypasterskiego błogosławieństwa.
Ostatniego dnia wizyty na ziemi gruzińskiej członkowie Bractwa odwiedzili metropolitę Nikozi Izajasza, który opowiedział o historii swojej katedry biskupiej, sięgającej V w. Duże wrażenie na delegatach zrobiły wspomnienia władyki z ostatnich lat - okresu wojny w Osetii Południowej w 2008 r. i jej następstw. W wyniku działań wojennych prawie doszczętnie został zniszczony ponad dziesięcioletni trud władyki - spłonęła z trudem odbudowana jedenastowieczna siedziba biskupa, studio animacji oraz posiadane środki transportu, m.in. autokar do przewozu dzieci. Podczas spotkania z biskupem Izajaszem poruszono temat wymiany uczniów i wymiany doświadczeń na polu edukacji (na zajęcia w szkole artystycznej prowadzonej przez władykę uczęszcza ponad 100 dzieci).
Wizytę delegacji Bractwa należy zaliczyć do udanych i, pokładając nadzieję w Bożej pomocy, do owocnych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem świadomości naszych wiernych o prawosławiu w Gruzji i przyczyni się do zacieśnienia relacji cerkiewnych.
 


Accessibility Toolbar