Sanok


Zarząd

Zarząd Koła Michał Gocko - Przewodniczący Marianna Jara - Sekretarz Danuta Spiwak - Skarbnik Komisja Rewizyjna Jan Marczak - Przewodniczący KR Maria Antonowicz - Członek

Historia

Historia Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku zaczyna się 23 stycznia 2014 roku, kiedy to Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego  wydał uchwałę nr 02/01/2014 w sprawie powołania Koła Terenowego w Sanoku.

28 lutego 2014 roku podczas spotkania w Sanoku JE Arcybiskupa Przemysko-Nowosądeckiego Adama z I Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Bazylim Piwnikiem oraz z Kierownikiem Biura Zarządu Głównego Piotrem Makalem, Władyka Adam pobłogosławił zamiar powołania Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku oraz zobowiązał się przekazać na potrzeby Koła pomieszczenia w budynku diecezjalnym przy ul. Zamkowej 16, gdzie kiedyś znajdowała się diecezjalna drukarnia.

Tego samego dnia odbyło się zebranie grupy inicjatywnej – w sumie 14 osób, która postanowiła powołać Koło Terenowe Bractwa w Sanoku. Wybrano też Zarząd Koła w składzie:

Michał Gocko – Przewodniczący

Marianna Jara – Sekretarz

Paweł Patulak – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby:

Jan Marczak – Przewodnicący

Maria Antonowicz – Członek

Duchownym opiekunem Koła został ks. mitrat Jan Antonowicz, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Sanoku.

14 czerwca 2014 JE Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa przywołał Boże błogosławieństwo na pracę Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku.

W pierwszych miesiącach swojej działalności  Koło nie miało własnego pomieszczenia i zebrania odbywały się gościnnie w świetlicy Związku Ukraińców w Polsce znajdującej się przy ul. Rynek w Sanoku. Obiecane przez Władykę Adama pomieszczenie dla Bractwa było w bardzo złym stanie technicznym i wymagało kapitalnego remontu.  Niezbędnym było też wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Władyka Adam przeznaczył na ten cel kwotę 10 000 zł, co pozwoliło rozpocząć prace remontowe w pomieszczeniach. Dodatkowo ze środków diecezjalnych pokryto koszty wymiany dwóch zabytkowych okien od strony ul. Zamkowej. Przydzielone Władyką Adamem na ten cel środki finansowe były daleko nie wystarczające. Zarząd Koła wystąpił do Zarządu Głównego Bractwa z prośbą o dofinansowanie robót remontowych.  Zarząd Główny pozytywnie rozpatrzył tę prośbę i dofinansował koszty robót remontowych w kwocie 7 000,00 zł, dzięki temu remont mógł zostać ukończony.

Z Bożą pomocą udało się poświęcić odremontowane pomieszczenie 27 stycznia 2015 r. 19 lutego 2015 r. władyka Adam wydał pisemną decyzję o przekazaniu odremontowanych pomieszczeń na potrzeby Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku.

Będziemy się starać, aby nasze Bractwo w Sanoku godnie kontynuowało tradycje dawnych Cerkiewnych Bractw Prawosławnych, które w przeszłości w Sanoku działały. Z historii wiemy, że w 1586 roku rozpoczęło działalność Młodzieżowe Prawosławne Bractwo przy cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Na dzisiaj nie jest wiadomym w jakich okolicznościach to się stało. Do naszych czasów zachował się statut napisany w języku cerkiewno-słowiańskim drugiego Młodzieżowego Prawosławnego Bractwa przy cerkwi Narodzenia Matki Bożej z 1667 r., który znajduje się w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Sanoku była kiedyś cerkwią katedralną prawosławnego biskupa Przemyskiego Antoniego Winnickiego (1668 – 1675). Cerkiew tę w 1790 roku podstępnie rozebrano, na podstawie fałszywego donosu do władz austriackich we Lwowie, jakoby miała ona spłonąć w pożarze. W miejscu tym Austriacy pobudowali dla wojska koszary, a cerkiewną posiadłość ziemską rozgrabiono. Dzisiaj w tym miejscu (przy ul. Sobieskiego 23) znajduje się Zespół Szkół Ekonomicznych.

                                                                                                                        Michał Gocko


Aktualności

Aktualności koła Sanok / 24.09.2019

V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej w Sanoku

Dnia 22.09.2019 r. w Cerkwi prawosławnej  pw. Św.Trójcy w Sanoku odbył się  V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej. Przegląd został zorganizowany przez: Parafię Prawosławną Św. Trójcy w Sanoku oraz Koło Terenowe Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku. Wśród zaproszonych gości  byli: Sekretarz  Urzędu Miasta Sanoka - Bogdan Struś, który reprezentował Burmistrza Miasta Sanoka,
więcej >

Aktualności koła Sanok / 05.01.2017

Życzenia bożonarodzeniowe Koła w Sanoku

  Chrystos Rożdajetsia — Sławymo Joho! Drodzy Bracia i Siostry! Pozdrawiamy Was ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Chrztu Pańskiego. Życzymy wszystkim, aby Nowonarodzone Dzieciątko Boże przywitało nas w dobrym zdrowiu, w radości i w spokoju, wśród bliskich. Niech Bóg obdarzy nas wszystkich Swoim wielkim miłosierdziem, miłością i łaskami. Życzymy Szczęśliwego i Spokojnego Nowego Roku.
więcej >

Aktualności koła Sanok / 17.10.2016

Nie żyje Włodzimierz Marczak

Koło Terenowe w Sanoku z żalem powiadamia, że w niedzielę 16 października 2016 roku w godzinach popołudniowych odszedł Włodzimierz Marczak - bardzo zasłużony parafianin dla Parafii Prawosławnej pw. “ Św. Trójcy” w Sanoku. Urodził się w 1922 r. w miejscowości Pakoszówka blisko Sanoka. Pochodził z wielodzietnej mieszanej chrześcijańskiej rodziny. Jego matka była Polką, a ojciec Ukraińcem.
więcej >

Aktualności koła Sanok / 28.09.2016

II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych w Sanoku

Z inicjatywy Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego Koła Terenowego w Sanoku, 25 września 2016 r. odbył się w cerkwi pw. Świętej Trójcy drugi już Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych. Formalnym organizatorem ze względów technicznych była tutejsza Parafia Prawosławna, ale praktycznie samo przygotowanie Przeglądu oraz jego organizacja realizowane były przez członków Prawosławnego Bractwa św. św.
więcej >


Accessibility Toolbar