RODO

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego ul. Waryńskiego 30,15-461 Białystok e-mail: bractwocim@cerkiew.pl tel.: 506 210 514.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
tel.: 504 976 690.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

CYBERBEZPIECZEŃSTWO


Accessibility Toolbar