u-zrodel          Płyta Męskiego Chóru Kameralnego im. B.Onisimowicza „U Źródeł”

Staraniem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyr. Marcina Abijskiego oraz Bractwa św.św.Cyryla i Metodego – z inicjatywy p. Jana Smyka, ukazała się kolejna płyta chóru zatytułowana „U źródeł”. Stanowi ona podsumowanie 5 lat poszukiwań i badań źródeł dawnego liturgicznego śpiewu cerkiewnego, zapoczątkowanych przez chór w roku 2008. Wydana z okazji 25 lecia Bractwa płyta, ukazuje szerokie spektrum prawosławnych tradycji muzycznych Bizancjum, Rusi, Gruzji oraz naszych rodzimych-monasteru supraskiego. Słuchacze po raz pierwszy będą mogli zapoznać się z troparionem i kondakionem do św. Antoniego Supraskiego-kompozycjami ułożonymi i opracowanymi przez Marcina Abijskiego, wg zasad greckiej prozodii liturgicznej do tradycyjnych motywów bizantyjskich, utworami z Irmologionu Supraskiego 1598-1601, wczesną ruską polifonią oraz z jednym wielogłosowym utworem pochodzącym z innego-mniej znanego Irmologionu Supraskiego z roku 1639. Wydanie zawiera krótkie przemyślenia o istocie śpiewu cerkiewnego oraz informacje o chórze, dyrygencie oraz misji i osiągnięciach 25 lat działalności Bractwa św.św. Cyryla i Metodego. Nagranie zostało zrealizowane w białostockiej cerkwi św. Jerzego, dzięki uprzejmości proboszcza parafii – o. Grzegorza Misijuka. Od samego początku na sprawami redakcyjnymi czuwał Jan Smyk – członek zarządu Bractwa, a profesjonalną stroną techniczną nagrania zajął się Grzegorz Falkowski.

Utwory:

Troparion do św. Antoniego Supraskiego, mel. bizantyjska, ton 1
Kondakion do św. Antoniego Sup, mel. Bizantyjska, ton 3
Dostojno jest’, mel. Bizantyjska, ton. 4 plagalny
Dogmatyk niedzielny, mel. Bizantyjska, ton 1 plagalny, solo M. Abijski
Kratemat „panterpnon” (niezwykle radosny), mel. Bizantyjska, P. Chalatzoglu, ton 1 plagalny
O Tiebie radujetsia, „melodia Monasteru Supraskiego”, Irmologion Supraski 1598-1601
Stycherion do św. ap. Jana Teologa, Irm. Supraski 1598-1601, ton 6, solo T. Zdanowski
Cariu niebiesnyj, Irmologion Supraski 1598-1601
Swietie tichij, znamiennoje mnogogłosije
Dostojno jest’, „melodia Caria Fieodora” oprac. P. Ziolo
Wzbrannoj Wojewodie, znamiennoje mnogogłosije
Swiatyj Boże, znamiennoje mnogogłosije, solo J. Czyżewski, prot. J. Makal, P. Pietrowski
Widia razbojnik, troparion 9 godziny, znamiennoje mnogogłosije
Pieśń Cherubinów, „dyleckoho napiewu”
Stycherion do Matki Bożej, Irmologion Supraski Fiodora Siemionowicza 1638 r.
Antyfona niedzielnej jutrzni, znamienoje mnogogłosije, ton 4,
Dostojno jest’, mel. Gruzińska (król Demetre I)

 

 

 

FullSizeRender        Płyta Chóru braci Prawosławnego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu „Śpiewam Bogu Mojemu”

Chór braci Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Utwory nagrano w cerkwi św. Jana Teologa w Supraślu, w latach 1996-1997

Utwory:

Troparion Bogarodzicy
Troparion św. ap. Jana Teologa
Psalm 103
Stichira Krzyża „Witaj życiodajny Krzyżu”
Dogmatyk 2 tonu
Troparion niedzielnej jutrzni
Pieśń Bogarodzicy Magnificat
Troparion Zwiastowania NMP
Kondakion Bogarodzicy „O waleczna Hetmanko”
I ikos i II kondakion akatystu Zwiastowania NMP
XII ikos akatystu Zwiastowania NMP
XIII kondakion akatystu Zwiastowania NMP
„Zaiste godne jest”
I antyfona liturgii codziennej
II antyfona liturgii codziennej
III antyfona liturgii codziennej
Troparion 3 tonu
Troparion 6 tonu
Troparion św. męczennika Gabriela
Stychira Bogarodzicy „Nienaruszone wrota”
„Objęcia Ojcowskie”
„Oto Oblubieniec”
Hymn św. Nektariusza „Najczystsza Panno”
„Zbaw Chryste Boże”


Accessibility Toolbar