Białystok 1


Zarząd

Zarząd Koła Krystian Jaszczyk - przewodniczący Nina Daniluk-Jaświłowicz - zastępca przewodniczącego Elżbieta Pawluczuk - sekretarz Alina Mikołajczuk - skarbnik Halina Borowik - członek Komisja Rewizyjna Irena Biedrzycka - Przewodniczący KR Wiera Greczan - Członek Mikołaj Kuryło - Członek Kontakt e-mail:  KT_bialystok@wp.pl

Historia


Aktualności

Aktualności koła Białystok 1 / 11.06.2024

Walne Zebranie koła terenowego Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

                   W dniu 2 czerwca 2024r. w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się Walne Zebranie członków Koła Nr 1poświęcone podsumowaniu mijającej kadencji i wyborom nowych władz koła. Przed zebranie członkowie koła wzięli udział w uroczystej niedzielnej Świętej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Jakuba Arcybiskupa
więcej >

Aktualności koła Białystok 1 / 08.04.2024

Apoftegmaty ojców ascetów

29 marca 2024r. Bractwo św. św. Cyryla i Metodego koło Nr 1 spotkało się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Serdecznie wszystkich przywitał i zapoznał z programem spotkania przewodniczący Krystian Jaszczyk. Po wspólnej modlitwie głos zabrał ks. Andrzej Kuźma - doktor nauk teologicznych, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego i na wstępie wyjaśnił
więcej >

Aktualności koła Białystok 1 / 07.03.2024

,, Dlaczego warto pościć?” – wykład ks. prot. dr Włodzimierza Misijuka

Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego  w Białymstoku /koło Nr 1/ ,, Dlaczego warto pościć?” - - wykład ks. prot. dr. Włodzimierza Misijuka 3 marca b.r., w niedzielę po św. Liturgii, odbyło się kolejne zebranie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Głównym celem spotkania było przygotowanie się Bratczyków i chętnych zaproszonych gości do godnego przeżywania zbliżającego
więcej >

Aktualności koła Białystok 1 / 05.02.2024

„ Unia Brzeska – historia a współczesne problemy” – wykład Anny Radziukiewicz

                    Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku – koło Nr 1 Spotkanie na temat „ Unia Brzeska – historia a współczesne problemy”                     27 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się zgodnie z planem pracy kolejne spotkanie
więcej >

Aktualności koła Białystok 1 / 22.12.2023

Prelekcja prof. Aleksandra Naumowa o „Kodeksie Supraskim”

16 grudnia b.r. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego  koło Nr 1 w Białymstoku na czele z opiekunem duchowym o. Archimandrytą Sergiuszem zwróciło się z prośbą do profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prelekcja prof. Aleksandra Naumowa na temat „Kodeks Supraski” Czcigodny profesor Aleksander Naumow prowadzi badania nad piśmiennictwem cerkiewnosłowiańskim i kulturą prawosławia. Obecnie związany jest z Akademią
więcej >


Accessibility Toolbar