Kleszczele


Zarząd

Zarząd Koła
Halina Artysiewicz – Przewodnicząca
Joanna Jarocewicz – Wiceprzewodnicząca
Jolanta Sielicka – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Ludmiła Smyk – Przewodnicząca
Anna Kupryciuk – Członek
Dymitr Artysiewicz – Członek


Historia


Aktualności

Aktualności koła Kleszczele / 10.04.2019

Spotkanie z pieśnią wielkopostną w Kleszczelach

31 marca, Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego, koło w Kleszczelach, zorganizowało Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną. Odbyło się ono w domu kultury Hładyszka w Kleszczelach. W programie spotkania znalazły się występy chórów parafialnych: z cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, z cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, z cerkwi pw. św. Paraskiewy
więcej >


Accessibility Toolbar