Podziękowania w związku z relikwiami św. Spirydona

ib2045W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność: JE Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski za błogosławieństwo na organizację pielgrzymki relikwii św. Spirydona, JE Ablowi, Arcybiskupowi Lubelskiemu i Chełmskiemu za nieocenioną pomoc i obecność podczas pielgrzymki, Ihumenom, Ihumeniom oraz Proboszczom za zrozumienie, wsparcie i organizację przyjęcia relikwii, członkom Bractwa Młodzieży Prawosławnej i obozu roboczego za pomoc w zabezpieczeniu relikwii, ekipie Cerkiew.pl, TV Sojuz i innym dziennikarzom za rzetelne relacjonowanie pielgrzymki oraz wszystkim Hierarchom, Duchowieństwu i Wiernym naszej Cerkwi za godne i pełne szacunku przyjęcie Świętego.

Przewodniczący ZG Bractwa Bazyli Piwnik