Podziękowania w związku z relikwiami św. Spirydona

ib2045W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność:

JE Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski za błogosławieństwo na organizację pielgrzymki relikwii św. Spirydona,

JE Ablowi, Arcybiskupowi Lubelskiemu i Chełmskiemu za nieocenioną pomoc i obecność podczas pielgrzymki,

Ihumenom, Ihumeniom oraz Proboszczom za zrozumienie, wsparcie i organizację przyjęcia relikwii,

członkom Bractwa Młodzieży Prawosławnej i obozu roboczego za pomoc w zabezpieczeniu relikwii,

ekipie Cerkiew.pl, TV Sojuz i innym dziennikarzom za rzetelne relacjonowanie pielgrzymki

oraz wszystkim Hierarchom, Duchowieństwu i Wiernym naszej Cerkwi za godne i pełne szacunku przyjęcie Świętego.

Przewodniczący ZG Bractwa
Bazyli Piwnik