Zarząd Główny

SKŁAD ORGANÓW STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO

ZARZĄD GŁÓWNY: Andrzej Plewa – przewodniczący Jan Smyk - wiceprzewodniczący Halina Malesiak - wiceprzewodnicząca Michał Górski - sekretarz Lucyna Ruszuk - członek GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA: Roman Romaniuk - przewodniczący Alina Mikołajczuk - członek Aleksy Mularczyk - członek

Accessibility Toolbar