Zarząd Główny

SKŁAD ORGANÓW
STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE
ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO

ZARZĄD GŁÓWNY:
Andrzej Plewa – przewodniczący
Jan Smyk – wiceprzewodniczący

Halina Malesiak – wiceprzewodnicząca

Michał Górski – sekretarz
Lucyna Ruszuk – członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

Roman Romaniuk – przewodniczący
Alina Mikołajczuk – członek
Aleksy Mularczyk – członek


Accessibility Toolbar