Z życia placówek oświatowych

Aktualności Zarządu / 15.03.2024

Gala tańca 2024 r. – fotorelacja

13 marca 2024 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego odbyła się Gala Tańca. Podczas uroczystości miała także miejsce prezentacja projektu ,, Podlasie - nasz wspólny dom". Partnerem strategicznym realizowanego przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.
Podczas prezentacji projektu wystąpił pan Sławomir Nazaruk, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Wyświetlono także film promujący Województwo Podlaskie.

Aktualności Zarządu / 12.03.2024

Szkolna Gala Tańca

1296x600GALA TAŃCA' 24 środa 13.03. godz. 17.00 Podczas gali odbędzie się prezentacja projektu Podlasie - nasz wspólny dom. Serdecznie zapraszamy!!!

Aktualności Zarządu / 10.09.2019

Liturgia inaugurująca nowy rok szkolny w NSP św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Nowy rok szkolny dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej Szkoły rozpoczęli Boską Liturgią 3 września. Sprawowali ją: o. Andrzej Kuźma, o. Michał Czykwin oraz o. Piotr Makal. Była to okazja, by przed rozpoczęciem regularnych zajęć nauczyciele i uczniowie mieli możliwość poprosić o Bożą pomoc w nauczaniu i nauce oraz wyrazić swoją wdzięczność za bezpieczny czas wakacji.

Podczas nabożeństwa obecny był Przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego p. Bazyli Piwnik, który życzył wszystkim błogosławionego roku szkolnego. Przewodniczący poinformował także zebranych o zmianach na stanowisku opiekuna duchowego Szkoły i kierownika Biura Zarządu Bractwa. Nowym opiekunem duchowym Szkoły został o. Piotr Makal, który zastąpił na tym stanowisku o. Michała Czykwina. W ramach podziękowań za siedmioletnią posługę w naszej Szkole, Zarząd Główny przyznał o. Michałowi Złoty Order Świętych Braci Sołuńskich - najwyższe odznaczenie Bractwa.
Z kolei na stanowisku kierownika Biura Zarządu Głównego Bractwa o. Piotra zastąpiła p. Iwona Kos. W nagrodę za wieloletnią pracę w biurze Bractwa p. Iwona otrzymała Srebrny Order Świętych Braci Sołuńskich.
Odznaczonym gratulujemy, a uczniom rodzicom i nauczycielom życzymy powodzenia i Bożej pomocy w nowym roku szkolnym.
Ewa Siegień

Z życia placówek oświatowych / 04.09.2019

Inauguracja roku szkolnego w prawosławnej szkole św. św. Cyryla i Metodego

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. W szkole św. św. Cyryla i Metodego nastąpiły duże zmiany. Przed wakacjami pożegnano, odchodzącą na zasłużoną emeryturę, dyrektor Lenę Ławniczuk. Nowym dyrektorem został Marcin Abijski, wcześniej piastujący stanowisko wicedyrektora. Nowy dyrektor przywitał zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy z wielkimi emocjami rozpoczynają nowy etap swojej edukacji. Podziękował też rodzicom za zaufanie, którym obdarzyli placówkę. Po Świętej Liturgii, którą tradycyjnie rozpoczynają się wszystkie ważne dni w życiu prawosławnej szkoły, podziękowano również za wieloletnią współpracę dotychczasowemu opiekunowi duchowemu, o. Michałowi Czykwinowi. W podzięce za osiem lat pracy duchowej i trudu, Stowarzyszenie Bractwo św. św. Cyryla i Metodego uhonorowało o. Michała Złotym Orderem świętych Braci Sołuńskich. Odznaczenie wręczył przewodniczący zarządu Bractwa, p. Bazyli Piwnik. Ojciec Michał ze wzruszeniem żegnał się ze szkołą mówiąc, że odprawiał nabożeństwa w wielu krajach, ale najlepiej zawsze mu się służyło w kaplicy szkolnej. Poprosił też zebrane dzieci o wspominanie go w modlitwie. Jednocześnie przywitano nowego opiekuna duchowego placówki, o. Piotra Makala i wręczono mu szaty kapłańskie, niezbędne do sprawowania nabożeństwa. Ojciec Piotr zwrócił się do rodziców z prośbą o współpracę i zwrócenie uwagi na rolę modlitwy domowej w prawidłowym rozwoju duchowym dziecka i całej rodziny. W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło osiemnaścioro dzieci.

Aktualności Zarządu / 02.06.2019

Jubileusz 10-lecia Przedszkola im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim

24 maja 2019 r., gdy Cerkiew modlitewnie wspominała świętych Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, nasze przedszkole świętowało jubileusz 10-lecia.

Na początek  młodsze  grupy  przedszkolaków  z  panią  dyrektor  i   wychowawczyniami uczestniczyły w Boskiej Liturgii w cerkwi Opieki Matki Bożej, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego  Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego.  Dzieci przystąpiły do św. Priczastija. Na zakończenie Liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół cerkwi. Uroczystości cerkiewne zakończyły się nabożeństwem dziękczynnym.

O godzinie 14.00 w altanie hotelu Cztery Pory Roku rozpoczęły się uroczystości.  Pani dyrektor Walentyna Mielnik-Nikołajuk bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych i poprosiła o obejrzenie prezentacji obrazującej powstanie i dziesięcioletni okres działalności przedszkola. Po obejrzeniu prezentacji do akcji wkroczyły dzieci z bardzo bogatym repertuarem. Piosenki, wierszyki, tańce. Wszystko na najwyższym poziomie, opanowane precyzyjnie. Mali aktorzy wprowadzili widownię w zaczarowany bajeczny świat. Mamy z dziećmi  przedstawiły spektakl poruszający serca  i wyciskający łzy. Sześć naszych  absolwentek deklamowało piękny wiersz „Dziakuj Tabie Mama” ( Dziękuję Ci Mamo) specjalnie napisany na tę okazję przez  dyrektora LO z BJN pana Andrzeja Stepaniuka. Trudno przekazać i opisać to piękno wypływające z czystych, dziecięcych serc i umysłów. Wielki szacunek i ukłon w stronę dzieci, rodziców i pań, które włożyły dużo pracy i wysiłku w przygotowanie dzieci i zrobienie przepięknej dekoracji.

W uroczystości udział wzięło duchowieństwo z dziekanem bielskim ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele; władze samorządowe, dyrektorzy szkół, przedszkoli; jednostki współpracujące z naszą placówką, rodzice, pracownicy przedszkola. Nie zabrakło przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole - Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego z przewodniczącym Zarządu Głównego panem Bazylim Piwnikiem na czele. Na zakończenie części artystycznej zostali wręczono Ordery Świętych Braci Sołuńskich. Dyrektor przedszkola Walentyna Mielnik-Nikołajauk nagrodzona została złotym orderem. Srebrnymi orderami  nagrodzono panie: Martę Łaszczuk, Joannę Chilkiewicz, Martę Zinkiewicz, Irenę Łozowik i Wierę Busłowicz.  Były podziękowania i życzenia. Jak na takie uroczystości przystało nie zabrakło też tortu jubileuszowego i poczęstunku dla wszystkich.

tekst i zdjęcia: Irena Łozowik


Accessibility Toolbar