Inauguracja roku szkolnego w prawosławnej szkole św. św. Cyryla i Metodego

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. W szkole św. św. Cyryla i Metodego nastąpiły duże zmiany. Przed wakacjami pożegnano, odchodzącą na zasłużoną emeryturę, dyrektor Lenę Ławniczuk. Nowym dyrektorem został Marcin Abijski, wcześniej piastujący stanowisko wicedyrektora. Nowy dyrektor przywitał zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy z wielkimi emocjami rozpoczynają nowy etap swojej edukacji. Podziękował też rodzicom za zaufanie, którym obdarzyli placówkę. Po Świętej Liturgii, którą tradycyjnie rozpoczynają się wszystkie ważne dni w życiu prawosławnej szkoły, podziękowano również za wieloletnią współpracę dotychczasowemu opiekunowi duchowemu, o. Michałowi Czykwinowi. W podzięce za osiem lat pracy duchowej i trudu, Stowarzyszenie Bractwo św. św. Cyryla i Metodego uhonorowało o. Michała Złotym Orderem świętych Braci Sołuńskich. Odznaczenie wręczył przewodniczący zarządu Bractwa, p. Bazyli Piwnik. Ojciec Michał ze wzruszeniem żegnał się ze szkołą mówiąc, że odprawiał nabożeństwa w wielu krajach, ale najlepiej zawsze mu się służyło w kaplicy szkolnej. Poprosił też zebrane dzieci o wspominanie go w modlitwie. Jednocześnie przywitano nowego opiekuna duchowego placówki, o. Piotra Makala i wręczono mu szaty kapłańskie, niezbędne do sprawowania nabożeństwa. Ojciec Piotr zwrócił się do rodziców z prośbą o współpracę i zwrócenie uwagi na rolę modlitwy domowej w prawidłowym rozwoju duchowym dziecka i całej rodziny. W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło osiemnaścioro dzieci.