Spotkanie koła Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Spotkanie Prawosławnego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku – koło Nr 1. Zgodnie z planem pracy koła 9 lipca br. w niedzielę po Świętej Liturgii w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie  bractwa oraz zaproszonych sympatyków koła. Po wspólnej modlitwie wszystkich serdecznie powitał przewodniczący bractwa Krystian Jaszczyk. Głównym punktem spotkania był wykład na temat „Szkolnictwo brackie w XVI – XVIII w.”, który wygłosił dr Marcin Mironowicz syn prof. Antoniego Mironowicza. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali młodego naukowca, który wzorem swego taty pragnął nam przekazać dostojne fragmenty z historii naszej Cerkwi i świadczące o nieustannej trosce o wykształcenie duchowe prawosławnych wiernych. Z wielką radością przyjmowaliśmy fakty historyczne, kiedy język słowiański wprowadzony na naszych ziemiach przez świętych Cyryla i Metodego naszych  patronów bractwa i nauczycieli był językiem literackim i wykładowym w szkołach brackich. Niejednokrotnie wykładowca podkreślał fakty ,że obok języka słowiańskiego w szkołach brackich prowadzono naukę języka białoruskiego, greckiego , łaciny i hebrajskiego. Bogato prezentowane programy szkół brackich zawierały również przykładowe podręczniki m.in. do gramatyki, retoryki, katechizmu Cerkwi  Prawosławnej. Z niektórymi przedstawionymi opracowaniami można było zapoznać się i jednocześnie nabyć u autora wykładu. Gorącymi oklaskami dziękowano młodemu wykładowcy doktorowi Marcinowi Mironowiczowi, który chętnie przejął od taty prof. Antoniego Mironowicza pasję zainteresowania się historią naszej Cerkwi Prawosławne j i nieustannego krzewienia odpowiedzialności za dalsze jej losy. Wykład i przedstawione fakty świadczące o bogatej działalności bractw cerkiewnych na przestrzeni historii uświadomiły słuchaczom  kontynuowanie naszej odpowiedzialności za troskę o duchowe prawosławne wychowanie dzieci i młodzieży w swych rodzinach oraz w ramach współczesnych bractw cerkiewnych działających w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym. Przewodniczący koła Krystian Jaszczyk przedstawił aktualny program  dalszej działalności oraz serdecznie dziękując wszystkich zachęcał   do aktywnego uczestnictwa w pracach Bractwa. Opracowała -Halina Borowik Fotografie- Krystian Jaszczyk    


Accessibility Toolbar