XIX edycja Konkursu Poezji Religijnej

W ramach działalności oświatowo – religijnej Bractwo Świętych Cyryla i Metodego koło Nr ! w Białymstoku od kilku lat wspomaga organizację Konkursu Poezji Religijnej. Konkurs jest prowadzony przez nauczycieli religii prawosławnej na czele z Heleną Dobosz oraz wybranymi dyrekcjami szkół podstawowych. Należy zauważyć, że w naszym bractwie wzorem świętych nauczycieli Słowian Cyryla i Metodego działa wielu nauczycieli a wśród nich Helena Dobosz. W początkowej fazie nauczyciele – BRATCZYKI wspomagali zakładanie naszej prawosławnej szkoły w Białymstoku, prowadzili zajęcia w szkole i bezpłatne korepetycje z fizyki, matematyki, języka polskiego i  rosyjskiego… Szkoda, że obecnie te praktyki zatraciły się… 26 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się XIX edycja Konkursu Poezji Religijnej. Świąteczny śpiew troparionu święta Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa napełnił radością nasz cały okazały budynek Centrum Kultury Prawosławnej. Nic nie ma piękniejszego niż głośny śpiew dzieci, które z radością jak ptaki wyśpiewywały radość Wozniesszahosia Hospoda. Po modlitwie i powitaniu wszystkich przez Helenę Dobosz wystąpił  bratczyk Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – Piotr Kruk, który recytował autorskie swe wiersze. Nasz bratczyk namawiał uczniów do pisania wierszy i władania swą ojczystą mową. Około 60 uczniów ze szkół Białegostoku, Michałowa i Bielska Podlaskiego … wzięło udział w tym konkursie. Z uczestnikami konkursu przybyli nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Dzieci i młodzież recytując słowa poezji wychwalali Boga w Trójcy Świętej, Bogurodzicę, świętych, cerkiew, matki, rodziców i cały otaczający nas świat stworzony przez Boga. Poezja była w odważnie i doskonale prezentowana w różnych językach m.in. polskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim. Ci co przybyli ze wschodniej granicy cieszyli się, że mają okazję recytacji w ojczystym języku. Tubylcy, uczniowie z Polski chwalili się , że potrafią im również dorównać w znajomości językowej. Nauczyciele, rodzice i dziadkowie razem przeżywali zmagania konkursowe bo to jest wspólny sukces sławienia Boga, trwania w wierze prawosławnej i tradycji naszej Cerkwi. Chwile tego konkursu to wspaniałe święto Świętych Cyryla i Metodego  patronów naszego bractwa. Komisja konkursowa w składzie Anna Troc, Halina Chodakowska, Halina Borowik miała wielkie trudności w wyłonieniu najlepszych recytatorów albowiem wszyscy uczniowie pięknie przygotowali swe prezentacje. Nagrody zdobyli  najlepsi ale wszyscy zostali w szczególny sposób wyróżnieni i również nagrodzeni. Ks. prot. Piotr Borowik wręczając nagrody rzeczowe obdarzał również uczniów niezwykłymi słowami pochwalnymi. Mniszka z Monasteru w Zwierkach i nauczycielka z SP nr 20  siostra Daria nie tylko przygotowuje uczniów  do recytacji lecz zawsze w szczególny sposób duchowy wspomaga organizację tego konkursu. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dziadkowie  i opiekunowie mieli również wspaniałą okazję duchowych przeżyć i ubogacenia się w wierze, wzajemnego poznania się, słodkiego poczęstunku słodyczami i sokami oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. Wszyscy byli pocieszeni i wdzięczni organizatorom. Opracowała -Halina Borowik        

Accessibility Toolbar