4

Wykład ks. dr. Ivana Nikulina na spotkaniu Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w CKP

30 kwietnia, w niedzielę Świętych Niewiast Mirro Niosących, po Św. Liturgii w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się paschalne spotkanie koła Nr 1 Bractwa Świętych  Cyryla i Metodego, sympatyków i zaproszonych gości.

Po modlitwie i paschalnym radosnym powitaniu Chrystos Woskresie! – Woistinu Woskresie Chrystos!  przewodniczący bractwa  Krystian Jaszczyk z okazji Prawosławnego Dnia Kobiet złożył serdeczne życzenia paniom i bratczycom życząc błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wiele zapału do pracy w bractwie i radości codziennego życia.

Następnie przewodniczący zapoznał z aktualnym planem pracy bractwa. Wszyscy zebrani otrzymali zaproszenie na uroczyste obchody święta patronów bractwa świętych Cyryla i Metodego oraz na Walne Zebranie Koła.

Potem  gorącymi oklaskami powitano niezwykłego gościa spotkania ks. dra Ivana Nikulina wikariusza Parafii św. Jerzego w Białymstoku autora wykładu „Prawosławie a polityka”.

Duchowny dokładnie prezentując siebie zdecydowanie oznajmił, że będzie mówił nie jako znawca polityki lecz jak duchowny na podstawie Pisma Świętego i nauki Cerkwi Prawosławnej.

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali mówcy wraz z towarzyszącym niepokojem życia współczesnego świata.

Ks. Ivan Nikulin podawał różne przykłady z życia pierwszych chrześcijan, Bizancjum i późniejszych okresów historycznych gdy rozpolitykowani ludzie mając na uwadze doczesne dobra zapominali o Bogu.

Czasy są zawsze skomplikowane i trudne. Niełatwo, bez przeszkód żyć zgodnie z nauką Chrystusa i zasłużyć na zbawienie i Królestwo Niebiańskie. Jednak prawosławny chrześcijanin powinien pamiętać, że musi pokonać wszelkie przeszkody by być przykładnym człowiekiem i obywatelem tego świata.

Nieustannie należy dokonywać skrupulatnej oceny swego życia, uczestniczyć w nabożeństwach, świętych sakramentach i życiu religijnym.

Duchowny także przestrzegał wszystkich aby polityki nie stawiać na pierwszym miejscu przed religią i nie tracić czasu na próżne mędrkowanie.

Większość z  dyskutantów była zaniepokojona współczesną sytuacją wojny na Ukrainie i na świecie oraz trudnościami Cerkwi     Prawosławnej.  Inni słuchacze wskazywali na nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga, chęć panowania i władzy, zabijanie bratobójcze oraz nienawiść wobec bliźniego.

Ci co przeżyli choroby nowotworowe dawali świadectwo, że jedynie wiara Boża i modlitwa jest prawdziwym lekarstwem na przetrwanie.

Jerzy Półjanowicz  podziękował w imieniu swoim i  bractwa  prelegentowi  ks. Ivanowi za odważne podjęcie tak trudnego tematu wykładu.

Wszyscy zebrani byli  wdzięczni za to, że mogli wraz z bractwem przy herbatce, kawie i słodkościach spędzić paschalny czas na modlitewnych rozmyślaniach o Bogu pod nadzorem duchownego.

Opracowała – Halina Borowik

 


Accessibility Toolbar