20230312_141004

Postne spotkanie białostockiego koła terenowego nr 1

„Publikacja Dobrotolubija (Filokalii) i jej wpływ na odrodzenie prawosławnej duchowości”.

12 marca 2023r., w niedzielę, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego koło Nr 1 spotkało się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Po wspólnej modlitwie serdecznie wszystkich przywitał i zapoznał z programem spotkania przewodniczący Krystian Jaszczyk.

Głównym punktem spotkania była prelekcja na temat „ Publikacja Dobrotolubija (Filokalii) i jej wpływ na odrodzenie prawosławnej duchowości” wygłoszona przez ks. Andrzeja Kuźmę – doktora nauk teologicznych, wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Na wstępie prelegent wyjaśnił znaczenie terminu „ Filokalia” jako umiłowanie dobra. A że tym dobrem dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, tak więc rozumieć to należy jako umiłowanie Chrystusa.

W dalszej części wystąpienia omówił tradycje monastyczne, znaczenie upadku Konstantynopola jako pewnej cywilizacji, walkę z brakiem edukacji, trudności z zachowaniem wiary prawosławnej.

W przystępny sposób opowiedział czym jest i jak się kształtował hesychazm, który po soborach polanickich (1341) stał się oficjalną nauką oraz jak kształtował się na Rusi. Charakterystyczna dla hezychazmu jest metoda modlitewnego skupienia. Hezychaści zalecali powtarzanie w duchu krótkiej modlitwy: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” .

Prelegent omówił historię powstawanie tekstów Dobrotolubija i ich publikacji

1782r.- publikacja grecka,

1793r.- publikacja w języku cerkiewnosłowiańskim,

1877-1880- publikacja w języku rosyjskim.

Dzięki nim duchowni i ludzie świeccy mieli co czytać, zahamowano islamizację, następowało odrodzenie duchowe. Dzieło to miało wielki wpływ na świat prawosławny i na powrót do hesychazmu.

Zebrani z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia o. Andrzeja Kuźmy.

Zadawane pytania i uwagi świadczyły o wielkim zainteresowaniu tematem.

Na zakończenie przewodniczący Krystian Jaszczyk podziękował prelegentowi.

Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze. Zebrani długo jeszcze omawiali dalsze plany Koła przy kawie i herbatce.

Opracowała- Alina Mikołajczuk

Zdjęcia – Krystian Jaszczyk


Accessibility Toolbar