20230219_133721

Wykład profesora Antoniego Mironowicza „Nestor Zabłudowski – obrońca Prawosławia”

19 lutego w niedzielę po Św. Liturgii tuż przed okresem Wielkiego Postu w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie koła terenowego Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz zaproszonych jego sympatyków.     Dzięki  efektywnej działalności  Radia Orthodoxia  i niezwykłej sposobności szybkiego przekazania informacji o tematyce spotkań i zachęcenia do udziału wszystkich zainteresowanych, spotkania Bractw Prawosławnych i m.in. naszego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego to wspaniała okazja  ubogacenia wiedzy religijnej i pożytecznego spędzenia czasu w miłej atmosferze Centrum Kultury Prawosławnej.

Bractwo  zawsze wszystkich ugaszcza herbatką, kawą i słodyczami oraz zachęca do działalności bractwowej wzorem Świętych Braci Cyryla i Metodego nauczycieli Słowian

Serdecznie witamy nowych BRATCZYKÓW!

Przewodniczący Bractwa Krystian Jaszczyk serdecznie przywitał licznie zebranych  bratczyków i  gości oraz naszego prelegenta profesora Antoniego Mironowicza.  

Profesor Mironowicz zawsze chętnie uczestniczy w spotkaniach naszego Bractwa i z radością dzieli się swą bogatą wiedzą historyczną i religijną. Jako znany historyk polski i działacz społeczny troszczy się o naszą erudycję. W niezwykle dostępny sposób pragnie słuchającym przekazać swą wiedzę.

Tym razem również pięknie mówił o…. „Nestorze Kuźmiczu, mnichu, protopopie załudowskim i grodzieńskim, ihumenie podhajeckimkim i mieleckim,  nauczycielu wielu szkół brackich, polemiście i działaczu antyunijnym, egzarsze metropolii kijowskiej…”

Nestor Zabłudowski był obrońcą Prawosławia…..  ponieważ nie był  biernym obserwatorem wydarzeń w drugiej połowie XVI wieku, ale sam w istotny sposób kreował ówczesną rzeczywistość”

Wszyscy słuchali prelegenta z zapartym tchem nagradzając zasłużonymi oklaskami i słowami uznania dla  prof. Antoniego Mironowicza.

Mówca prezentowaną wiedzę opierał na podawanych źródłach i bibliografii. Profesor dodatkowo prezentował bogatą swą wiedzę przy pomocy środków multimedialnych oraz na podstawie autorskich opracowań książkowych.

Wiele osób zapragnęło mieć niezwykłe opracowania profesora z autografem i chęcią nabywali prezentowaną lekturę.

Bratczyki  i wszyscy zebrani zrozumieli, że zawsze ludzie żyli  w  „niezwykle skomplikowanych czasach” i  zamiast mędrkować należy ufać Bogu i swe życie opierać na wierze, trwaniu w modlitwie i życiu Cerkwi Prawosławnej.

Wieloletni przewodniczący naszego bractwa Aleksy Mularczyk opowiedział o swym udziale w pogrzebie Ś.P. Jerzego Maleszewkiego  – przewodniczącego  bractwa w Bielsku Podlaskim. Wszystkich zebranych poprosił o modlitwę i o uczczenie  pamięci  zmarłego  naszego bratczyka chwilą ciszy.

Wszyscy  z żalem wspominali tego niezwykle miłego i sympatycznego  i zasłużonego człowieka  dla bractwa i naszej Cerkwi Prawosławnej.

Wiecznaja  pamiat’ dorohoj  brat  Gieorgij! Carstwo Niebiesnoje!

Wyrazy współczucia składamy Rodzinie  Ś.P. Jerzego oraz  Bractwu Św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim.

Zwieńczeniem naszego spotkania była modlitwa, oraz wzajemne życzenia wytrwałego Wielkiego Postu w modlitwie i pokajanii.

Opracowala – Halina Borowik