Święto patronów Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Uroczyste obchody XVII – lecia Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła terenowego Nr 1 w Białymstoku.

28 maja 2022 roku członkowie naszego Bractwa zgodnie z tradycją zebrali się w Katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku. Wszyscy pragnęli uczestniczyć w Św. Liturgii odprawianej w intencji ku czci  świętych patronów Cyryla i Metodego, pomyślnej działalności Bractwa oraz zdrowia duchowego i cielesnego ludzi skupiających się w tym kole. Uroczystą Święta Liturgię odprawiali ks. prot. Adam Sawicki i ks. Piotr Borowik. Opiekun duchowy koła o. Archimandryta Sergiusz ze względu na ważne obowiązki cerkiewne nie mógł uczestniczyć w tych uroczystościach, W czasie Świętej Liturgii były wzniesione modlitwy za wszystkich Bratczyków obecnych w cerkwi na Służbie Bożej i  tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli dotrzeć do cerkwi. Wielu z Bratczyków z okazji tej uroczystości przystąpiło do świętych sakramentów – Św. Tainstwa Ispowiedi i Św. Pryczastija. Następnie wszyscy uczestniczyli w dziękczynnym Molebniu odprawionym przy świętych relikwiach Męczennika Gabriela. Piękny śpiew ks. Protodiakona Bazylego Dubeca i natchnione, pouczające słowa kazania ks. prot. Adama  oraz uroczyście wzniesione i zaśpiewane życzenia „MNOHAJA LETA” rozświetliły twarze Bratczyków skupionych w modlitwie. Wszyscy prosili o błogosławieństwo na wspólną fotografię w świątyni by zaświadczyć swoją obecność w tej świątecznej cerkiewnej uroczystości. W modlitwach wspominano również Bratczyków, którzy tak niedawno odeszli od nas do życia wiecznego m.in. świętej pamięci  przewodniczących Bractwa- Bazylego Piwnika i Mikołaja  Nazaruka. Następnie, zgodnie  planem, wszyscy zostali zaproszeni  do Centrum Kultury Prawosławnej na dalszą część uroczystości. Ks. Prot. Piotr Borowik zaprosił Bratczyków do wspólnej modlitwy. Radośnie zaśpiewane paschalne Chrystos Woskresie wszystkich ożywiło i dodało otuchy. Ks. Piotr przekazał pozdrowienia od o. Archimandryty Sergiusza i złożył  nam swe duszpasterskie życzenia dalszej owocnej pracy Bractwa na rzecz naszej Cerkwi Prawosławnej. Duchowny zwrócił się z apelem, aby zanieść do swych domów i bliskich, dzieci i wnuków zachętę  angażowania się do życia modlitewnego, cerkiewnego  zbliżającego do Boga. Przewodniczący Krystian Jaszczyk serdecznie ze świętem pozdrawiając szczerze dziękował za obecność w modlitwie i aktywny udział w uroczystościach świątecznych i jubileuszowych. Przewodniczący uroczyście życzył opatrzności Bożej, owocnej pracy, bractwowej współpracy, chęci i wysiłku sił i zrozumienia wzajemnej  pomocy. W chwil, gdy uroczyście przybyli zaproszeni  laureaci XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich serdecznie powitano gorącymi oklaskami młodzież wraz z nauczycielem i jednocześnie organizatorem p. Heleną Dobosz. Następnie przewodniczący wszystkich  zaprosił do wspólnego  posiłku przy świątecznym stole. Nauczyciel Helena Dobosz zapoznała wszystkich z organizowanymi konkursami religijnymi składając podziękowanie naszemu Bractwu za pomoc finansową i współpracę przy ich przebiegu. Potem odważnie zaprezentowała się młodzież i uroczyście deklamowała swe utwory liryczne recytowane w czasie konkursu. Jedna z uczennic przybyła z instrumentem muzycznym ukulele by muzycznie  ubogacić repertuar świętowania Bractwa. Troje uczniów  z artystycznej grupy było obcokrajowców z Białorusi i Ukrainy. Pięknie ze zrozumieniem recytowali swe religijne utwory. Uczennica ze Szkoły Podstawowej Nr 4, z drugiej klasy, Nika Borowik odważnie recytowała wiersz w języku białoruskim albowiem  uczęszcza na lekcje języka białoruskiego w swej szkole. Ta recytacja  była wspaniałym świadectwem, że każdego języka można nauczyć się  jeśli towarzyszy zapał do nauki. W czasie tego konkursu młodzież recytowała wiersze w językach słowiańskich – białoruskim, ukraińskim, polskim i rosyjskim. Niejednokrotnie trudno było odróżnić recytację młodzieży polskojęzycznej od uczniów przybyszy do Polski z zagranicy. Te wyżej wspomniane fakty są ku radości naszej i patronów naszego koła, którzy są Nauczycielami Słowian. Nabożeństwa, modlitwy, obcowanie z duszpasterzami, spotkanie z młodzieżą, recytacje wierszy, koncert muzyczny  z ukulele to prawdziwa duchowa uczta i niezwykłe ubogacone świętowanie i czczenie pamięci świętych naszych patronów Cyryla i Metodego noszących miano Równych Apostołom. Duszpasterze Ks. Prot. Adam Sawicki i Ks. Piotr Borowik składając życzenia nieustannie podkreślali  troskę o poszerzanie  szeregów bractwa ... W czasie tego jubileuszowego spotkania w szeregi naszego koła bractwowego uroczyście wstąpiły dwie osoby oferujące zdecydowaną chęć pracy w bractwie. Halina Borowik zapoznała wszystkich z nauczycielkami pełnymi zapału do pracy na rzecz naszej Cerkwi. Z radością, gromkimi oklaskami powitano nowe członkinie naszego koła Helenę Dobosz i Walentynę Monachowicz. Przewodniczący Krystian Jaszczyk przedstawił plany działalności  na przyszłość , składał wszystkim serdeczne życzenia dalszej owocnej i odważnej pracy oraz  serdecznie  dziękował gościom i Bratczykom za udaną uroczystość. Opracowała-Halina Borowik Fotografie – Walentyna Monachowicz    

Accessibility Toolbar