Pielgrzymka do monasterów Podlasia

W dniach 25-26 lipca 2020 r. członkowie i sympatycy Bractwa św. św. Cyryla i Metodego z Poznania wyjechali na Podlasie, na pielgrzymkę zorganizowaną przez przewodniczącą poznańskiego oddziału Bractwa – Tetianę Nowak. Celem pielgrzymów było odwiedzenie monasterów Podlasia.

W sobotę 25 lipca swoje pierwsze kroki skierowaliśmy do monasteru w Zaleszanach. Podczas obchodzonego w tym dniu święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej w Monasterze św. Katarzyny  do grona świętych męczenników chełmskich i podlaskich dołączono kolejnych męczenników podlaskich - zamordowanych w 1946 r. mieszkańców wsi Zaleszany, Szpaki, Puchały i Zanie. Z okazji kanonizacji nowych męczenników została napisana ikona upamiętniająca świętych. Możliwość uczestniczenia w tak podniosłym wydarzeniu dla wszystkich pielgrzymów była czymś mistycznym. W Kriestynym Chodzie z cerkwi do pomnika ofiar, uczestniczyło bardzo dużo wiernych. Uczestnictwo w Świętej Spowiedzi, przyjęcie Pryczastia oraz przyłożenie się do świętych relikwii w monasterach wywarły na nas niezapomniane wrażenia i głębokie duchowe przeżycia.

O historii założenia monasteru oraz powstaniu ikony Zaleszańskiej Bohorodzicy opowiedziała nam siostra Małgorzata, która chętnie odpowiadała na liczne pytania pielgrzymów.

Z Bożą pomocą udało się nam też być w monasterze w Sakach, w zabytkowej cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego i na cmentarzu wokół cerkwi, zwiedzanie których umożliwił nam o. Efrem.

Na Wsienoszcznoje Bdienije, z cudownym śpiewem sióstr, zdążyliśmy do monasteru w Zwierkach. Po zakończeniu nabożeństwa przyłożyliśmy się do świętych relikwii Młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, następnie podjechaliśmy do krzyża w lesie na miejscu, gdzie była kiedyś jego mogiłka. Siostra Daria, która serdecznie opiekowała się naszą grupą, zaprosiła nas na monasterską kolację.

Nocowaliśmy w Supraślu. W niedzielę uczestniczyliśmy w Świętej Liturgii w monasterskiej cerkwi. Śpiewające osoby swoim śpiewem wspomogły supraskich chórzystów. Po zakończeniu nabożeństwa archimandryta o. Iow odsłużył molebeń za wszystkich uczestników pielgrzymki i poznańskie Koło Bractwa. Mieliśmy niepowtarzalną okazję przyłożyć się do mirotoczywej ikony Żywonosnyj Istocznik. Następnie diakon o. Piotr oprowadził nas po monasterskich cerkwiach i bardzo ciekawie opowiadał, a archimandryta o. Iow zaprosił na smaczny, postny, monasterski obiad i ciasto.

W drodze powrotnej do Poznania udało się w Białymstoku choć na chwilę wstąpić do cerkwi św. Mikołaja i podziwiać największą w Polsce cerkiew św. Ducha. Do poznańskiej cerkwi przywieźliśmy nowo napisaną ikonę św. Chełmskich i Podlaskich, którą poświęcił o. mitrat Paweł, duchowy opiekun koła Bractwa. O. Paweł pobłogosławił także wystawę zdjęć w cerkwi z naszej pielgrzymki.

Dla niektórych pielgrzymów to był pierwszy taki wyjazd do monasterów, a trzy młode osoby są dopiero  na drodze do Prawosławia. Były one zauroczone pięknem i autentycznością Służb Bożych i świątyń, ciepłą modlitewna atmosferą oraz otwartością, gościnnością i miłością, która płynęła z serca każdego, kogo spotykaliśmy na swojej drodze.

Opracowała Tetiana Nowak


Accessibility Toolbar