„U Źródeł” Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Płyta Męskiego Chóru Kameralnego im. B.Onisimowicza "U Źródeł"

Staraniem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyr. Marcina Abijskiego oraz Bractwa św.św.Cyryla i Metodego - z inicjatywy p. Jana Smyka, ukazała się kolejna płyta chóru zatytułowana „U źródeł”. Stanowi ona podsumowanie 5 lat poszukiwań i badań źródeł dawnego liturgicznego śpiewu cerkiewnego, zapoczątkowanych przez chór w roku 2008. Wydana z okazji 25 lecia Bractwa płyta, ukazuje szerokie spektrum prawosławnych tradycji muzycznych Bizancjum, Rusi, Gruzji oraz naszych rodzimych-monasteru supraskiego. Słuchacze po raz pierwszy będą mogli zapoznać się z troparionem i kondakionem do św. Antoniego Supraskiego-kompozycjami ułożonymi i opracowanymi przez Marcina Abijskiego, wg zasad greckiej prozodii liturgicznej do tradycyjnych motywów bizantyjskich, utworami z Irmologionu Supraskiego 1598-1601, wczesną ruską polifonią oraz z jednym wielogłosowym utworem pochodzącym z innego-mniej znanego Irmologionu Supraskiego z roku 1639. Wydanie zawiera krótkie przemyślenia o istocie śpiewu cerkiewnego oraz informacje o chórze, dyrygencie oraz misji i osiągnięciach 25 lat działalności Bractwa św.św. Cyryla i Metodego. Nagranie zostało zrealizowane w białostockiej cerkwi św. Jerzego, dzięki uprzejmości proboszcza parafii - o. Grzegorza Misijuka. Od samego początku na sprawami redakcyjnymi czuwał Jan Smyk - członek zarządu Bractwa, a profesjonalną stroną techniczną nagrania zajął się Grzegorz Falkowski.

Utwory: Troparion do św. Antoniego Supraskiego, mel. bizantyjska, ton 1 Kondakion do św. Antoniego Sup, mel. Bizantyjska, ton 3 Dostojno jest’, mel. Bizantyjska, ton. 4 plagalny Dogmatyk niedzielny, mel. Bizantyjska, ton 1 plagalny, solo M. Abijski Kratemat „panterpnon” (niezwykle radosny), mel. Bizantyjska, P. Chalatzoglu, ton 1 plagalny O Tiebie radujetsia, „melodia Monasteru Supraskiego”, Irmologion Supraski 1598-1601 Stycherion do św. ap. Jana Teologa, Irm. Supraski 1598-1601, ton 6, solo T. Zdanowski Cariu niebiesnyj, Irmologion Supraski 1598-1601 Swietie tichij, znamiennoje mnogogłosije Dostojno jest’, „melodia Caria Fieodora” oprac. P. Ziolo Wzbrannoj Wojewodie, znamiennoje mnogogłosije Swiatyj Boże, znamiennoje mnogogłosije, solo J. Czyżewski, prot. J. Makal, P. Pietrowski Widia razbojnik, troparion 9 godziny, znamiennoje mnogogłosije Pieśń Cherubinów, „dyleckoho napiewu” Stycherion do Matki Bożej, Irmologion Supraski Fiodora Siemionowicza 1638 r. Antyfona niedzielnej jutrzni, znamienoje mnogogłosije, ton 4, Dostojno jest’, mel. Gruzińska (król Demetre I)

Accessibility Toolbar