111984pop

Imieniny JE Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

Z okazji święta, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego składa JE Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Jakubowi życzenia wszelkich łask Bożych, zdrowia oraz pomyślności. Niech Bóg, przez modlitwy św. Jakuba, zachowa Władykę na długie lata, dając siłę i mądrość do dalszej posługi arcypasterskiej dla dobra naszej Cerkwi. Mnohaja Leta Władyko.