DSC_1810

Paschalna pielgrzymka warszawskiego koła terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Abp. Jerzego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Warszawskie Koło Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego wraz z wiernymi kaplicy Św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, w dniach 27-30 maja 2021r. odbyło pielgrzymkę do diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Pielgrzymka ta była nawiązaniem do konferencji poświęconej 70. Rocznicy „Akcji Wisła”, którą Warszawskie Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało w 2017 r., pod patronatem J. Em. Metropolity Sawy i Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2017 r. roku minęło 70 lat od bolesnych i dramatycznych dla prawosławnej ludności  przesiedleń ze wschodniej i południowowschodniej części kraju na „Ziemie Odzyskane”. Prawosławni , którzy od wieków byli u siebie, stali się ofiarami czystki etnicznej i wyznaniowej. Zostali siłą wysiedleni, wyrwani z korzeniami z ziemi umęczonej, zroszonej wcześniej krwią swoich przodków.

Celem konferencji przeto było przybliżenie i upamiętnienie tych dramatycznych wydarzeń z roku 1947, a jej kontynuacją była pielgrzymka do diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy molebnem odprawionym przez ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Pierwszą świątynią, którą odwiedziliśmy w drodze do Jeleniej Góry, była kaplica św. Jerzego w Chróścinie, wybudowana w II połowie XIX wieku. Jest ona filialną cerkwią należącą do parafii prawosławnej w Częstochowie. Następnie odwiedziliśmy cerkiew Zaśnięcia NMP w Oleśnicy. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Jeleniej Góry i prawosławnego domu św. Stefana  w Cieplicach, gdzie mieliśmy zakwaterowanie. Kolejnego dnia naszej pielgrzymki odwiedziliśmy cerkiew św.św. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, usytuowaną w centrum starego miasta oraz cerkiew św. Mikołaja w Świdnicy. W Sokołowsku w domu św. Elżbiety mieliśmy obiad, po którym odwiedziliśmy znajdującą się kilkaset metrów obok cerkiew św. Michała. Ostatnią świątynią drugiego dnia pielgrzymki była cerkiew św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich – powstała w XIV wieku, będąca niegdyś katolicką kaplicą szpitalną. W trakcie jej adaptacji dla potrzeb nabożeństw prawosławnych, odkryto XIV wieczny unikatowy fresk przedstawiający św. Jerzego, co rozsławiło ją nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Trzeciego dnia pielgrzymki odwiedziliśmy cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy oraz cerkiew Zaśnięcia NMP w Zimnej Wodzie. W Lubinie odwiedziliśmy  cerkiew św. Trójcy i przy parafii zostaliśmy ugoszczeni obiadem. Tego dnia odwiedziliśmy także cerkwie św. Dymitra Sołuńskiego w Starym Wołowie, Zwiastowania NMP w Malczycach oraz cerkiew św. Paraskiewy w Samborzu. W godzinach wieczornych otarliśmy do Wrocławia. Po kolacji przygotowanej przez wrocławskie siestryczestwo, udaliśmy się do hotelu na nocleg. Zwieńczeniem naszej pielgrzymki  było nasze uczestnictwo w niedzielnej Świętej Liturgii w katedrze Narodzenia NMP we Wrocławiu. Po Liturgii i śniadaniu pielgrzymi udali się spacerem na Stare Miasto i  Ostrów Tumski, podziwiając uroki pięknego miasta położonego nad Odrą. Ostatnim punktem naszej pielgrzymki było odwiedzenie cerkwi św.św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

tekst ks. Andrzej Baczyński, zdjęcia Natalia Torkoniak