20190324_153133

Rekolekcje w białostockim kole nr 1

Wielkopostne rekolekcje członków kół BCiM są najstarszą tradycją Stowarzyszenia. Od początku istnienia Bractwa w okresie przed wielkimi świętami bratczycy spotykali się i spotykają, aby porozmawiać o zbliżających się uroczystościach, jak i powinnościach prawosławnego chrześcijanina  w tym okresie.

W drugą niedziele Wielkiego Postu spotkali się członkowie Koła (pierwszego) BCiM w Białymstoku. Zebranie poprowadził ojciec duchowy koła ihumen Sergiusz, a wykład o Wielki Poście i przygotowaniu się do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii wygłosił ihumen Iow z w supraskiego Męskiego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. Spotkanie było pierwszą częścią wielkopostnych rekolekcji. W następną niedzielę uczestnicy rekolekcji przystąpili do Eucharystii.