20190217_172907-kopia

Walne Sprawozdawcze Zebranie Koła Terenowego nr 1 w Białymstoku

17 lutego 2019 r. w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Koła Nr 1.

Po powitaniu zebranych bratczyków i uroczystej modlitwie, spotkanie pobłogosławił opiekun duchowny bractwa o. ihumen Sergiusz. Następnie przewodniczący Mikołaj Nazaruk przystąpił do dokładnych relacji z działalności bractwa w ubiegłym, 2018 roku. We wstępie ze smutkiem przypomniał, że wśród nas brakuje aktywnego bratczyka – śp. Mikołaja Pańkowskiego. Wszyscy ze smutkiem, pod przewodnictwem o. Ihumena Sergiusza, uczcili  pamięć zmarłego wstając  i śpiewając bratu Mikołajowi „Wiecznaja pamiat’‘’

W sprawozdaniu przewodniczący szczególną uwagę zwracał na działalności związaną z troską o kształtowanie postawy duchowej bratczyków i osób zaprzyjaźnionych, uczestniczących w naszych spotkaniach. Wskazał również na niezwykłą rolę modlitwy w czasie organizowanych spotkań, pielgrzymek do Topilca, Supraśla, Wilna, Warszawy i Zaleszan, udziale w nabożeństwach oraz pieczołowicie przygotowanym „gowieniju” i przystępowaniu do sakramentów Spowiedzi i Św. Eucharystii. Z wielką satysfakcją w sprawozdaniu podkreślono fakt kolędowania naszych bratczyków w czasie świąt Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd w Domu Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza, w plebanii i domach parafian, to niezwykła wspólna modlitwa ku czci Narodzonego Chrystusa, krzewienie tradycji prawosławnych, promowanie działalności Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz sposobność do udzielenia pomocy finansowej z  otrzymanych pieniędzy – ofiar w czasie kolędowania. Kolędowanie było  zaplanowane i dokładnie przygotowane dzięki częstym spotkaniom chętnych bratczyków – tzw. kolędników.

W czasie tego zabrania przekazano podziękowania od JE Biskupa Supraskiego Andrzeja za złożoną przez kolędników ofiarę na Monaster Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu.

W sprawozdaniu wiele miejsca poświęcono uroczystym obchodom naszych świętych patronów św. św. Cyryla i Metodego – udziale w nabożeństwie oraz niezwykłym spotkaniu, na którym zaproszone dzieci i młodzież recytowały wiersze w języku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.

Nasze koło wspomaga również finansowo organizację Konkursu Poezji Religijnej w Białymstoku dla uczniów różnych typów szkół.

Relacje ze wszystkich spotkań naszego koła na bieżąco podawane są do wiadomości w obszernej formie w mediach oraz na tablicach informacyjnych w Centrum Kultury Prawosławnej.

W szczególny sposób do pracy w bractwie i udziału we wszystkich formach spotkań zapraszani są wszyscy chętni.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawiła Alina Mikołajczuk. Jako skarbnik bractwa przedstawiła dochody, wydatki i saldo bractwa.

Ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznała przewodnicząca Irena Biedrzycka, która dokonała dokładnej i szczegółowej analizy finansowej dochodów i wydatków naszego koła. W podsumowaniu działalności bractwa za 2018 rok określiła pozytywnie pracę jako solidną i bardzo oszczędną.

Następnie Stefan Nikiciuk złożył serdeczne podziękowania za wspieranie i zrozumienie w czasie wyborów.

Opiekun duchowy o. ihumen Sergiusz wzywał wszystkich do modlitwy i zapraszał na nabożeństwa do monasteru supraskiego.

Przewodniczący Mikołaj Nazaruk pięknie dziękując wszystkim za dotychczasową aktywną działalność w bractwie przedstawił szczegółowy plan pracy koła na 2019 rok.  W szczególny sposób zachęcał wszystkich do wnoszenia swoich pomysłów i ubogacania różnorodności form spotkań oraz misyjnej pracy na rzecz powiększania szeregów członków bractwa.

Przewodniczący zdał również relacje ze spotkania Zarządu Głównego Bractwa i przedstawionego planu działalności na rok 2019.            Sprawozdawcze zebranie naszego koła przebiegało w życzliwej i przyjaznej atmosferze i zakończyło się serdecznymi oklaskami akceptacji i wdzięczności.

Na wszystkich zebranych czekał zasłużony poczęstunek przygotowany przez szczególnie pracowite i uzdolnione kulinarnie siostry bractwa.

Przy herbatce i kawie była wspaniała możliwość wspomnień najpiękniejszych chwil z pielgrzymek i wyjazdów przeżytych z bractwem. Niektórzy prezentowali swe pomysły pracy i wyjazdów na bieżący rok. Wszyscy zgodnie wskazywali potrzebę częstych spotkań bractwa, a także nieodzowność wspierania siebie nawzajem w modlitwie i codziennym życiu oraz pomoc i odnajdywanie ludzi będących w samotności i potrzebie.

Opracowała Halina Borowik