DSC04268

Delegacja Bractwa z życzeniami u Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy

25 stycznia Cerkiew wspominała pamięć św. Sawy Serbskiego. Św. Sawa jest niebiańskim patronem zwierzchnika naszej Cerkwi – Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Po Boskiej Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny liczne delegacje składały Jego Eminencji życzenia. W imieniu Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Metropolitę pozdrowili: Bazyli Piwnik – Przewodniczący Zarządu Głównego, Jan Bołtromiuk – Przewodniczący koła Bractwa w Warszawie oraz Dymitr Grunduls – Zastępca Przewodniczącego warszawskiego koła.

Jego Eminencji raz jeszcze życzymy długich lat – mnogaja leta Władyko!