DSC02727_-_Kopia

Spotkanie z abp. Jakubem w białostockim Kole nr 2

W niedzielę 18.11.2018 r. Białostockie Koło Nr 2 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem na temat: „Prawosławie wobec współczesnych problemów moralnych”. Władyka Jakub przybliżył zebranym nauczanie Cerkwi wobec aktualnych tematów społecznych takich jak, np: zapłodnienie in vitro, wykorzystanie komórek macierzystych, eutanazja, związki partnerskie, ideologia gender i LGBT.

Szerszemu omówieniu problemów moralnych abp Jakub poświęcił niedawno wydaną książkę pt. „Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego”. Przedstawione w niej zostały także stanowiska lokalnych Cerkwi w kwestii nauki społecznej, w szczególności Patriarchatów: Konstantynopolitańskiego, Moskiewskiego i Rumuńskiego oraz Greckiej Cerkwi Prawosławnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją, gdyż pozwala ona bardziej zrozumieć stopień zagrożeń społecznych w dzisiejszych czasach i właściwie je interpretować w świetle nauki Pisma Świętego oraz Tradycji Cerkwi.

ks. prot. Piotr Pietkiewicz

za: cerkiew.wygoda.org