IMG_3954

Spotkanie w białostockim kole nr 1

W niedziele po południu, 28 października, w Centrum Kultury Prawosławnej spotkali się członkowie  Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku. Głównym tematem  spotkania było „Pielgrzymowanie do świętych miejsc”.

Po wspólnej modlitwie zebranych serdecznie przywitał przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk. Następnie przedstawił program spotkania i dalszy  plan działań bractwa.

Halina Borowik omówiła przebieg pielgrzymki do Wilna zwracając szczególną uwagę na efektywność dokładnego zaplanowania programu pielgrzymki, niezwykłą duchową opiekę o. hum. Sergiusza, na zdyscyplinowanie pielgrzymów – pałomnikow, interesująceopowiadanie, pełne historycznych faktów, wileńskiego przewodnika w czasie pielgrzymowania po cerkwiach i uliczkach Wilna oraz na serdeczną gościnność Monasteru św. Ducha w Wilnie na czele z O. Nikitą.

Wiera Greczan była zachwycona udziałem w pielgrzymce uczniów szkoły podstawowej św. św. Cyryla i Metodego, którzy swym uczestnictwem ubogacili program pielgrzymki.

 Jan Zieniuk w swym wystąpieniu zachęcał wszystkich do zwrócenia uwagi na dzieci i młodzież, za których w swych rodzinach jesteśmy odpowiedzialni. Ze względu, że dr Jan Zieniuk pełni funkcję dyrektora Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ds. nauczania katechezy, posiadając wszystkie dane dotyczące katechezy w szkole, zwrócił się z prośbą   by   nieustannie  uczniów    aktywizować do uczestnictwa na lekcjach religii i życiu naszej Cerkwi Prawosławnej.

Walentyna Mahometa podkreślała rolę osobowości katechety w efektywności uczestnictwa uczniów na lekcji religii.

Walentyna Ostapczuk podawała przykłady przyczyn zniechęcających uczniów do udziału w lekcjach religii związanych z brakiem kompetencji katechetów.

Julia Szeps, długoletni pedagog, przypomniała dobry zwyczaj, a wręcz zarządzenie oświaty, nakładające na nauczyciela obowiązek zapoznania się z sytuacją rodzinną ucznia. Dopiero wtedy nauczyciel mógł zorganizować właściwą pomoc w nauczaniu. Większość Bratczyków twierdziła, że udział dzieci w katechizacji  zależy od rodziców.

Aleksander Sołowianowicz usprawiedliwiając rodziców uważał, że dziadkowie mogą wykazać dodatkową pomoc   wnukom w katechizacji.

Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli powagę katechizacji i poczuli swą odpowiedzialność za rodzinę.

Długo oczekiwała Nadzieja Oniszczuk na moment zachęcenia wszystkich do pielgrzymowania szczegółowo prezentując swoją pielgrzymkę na piękną wyspę Korfu i pokłonienie się Św. Spirydonowi. Dokładnie zaprezentowała wszystkie odwiedzane monastery, ikony i świętych oraz czas spędzony na modlitwie. Nadzieja wręczyła wszystkim święte ikonki zachęcając bratczyków do pielgrzymowania w małych grupach.

Wiera Greczan opowiedziała o swojej udanej pielgrzymce do Poczajowa , uroczystych nabożeństwach , procesjach z moszczami  oraz pięknym liturgicznym śpiewie.

Wiele osób zwróciło uwagę abyśmy pamiętali, że wokół nas jest również mnóstwo cudownych miejsc i monasterów  takich jak Supraśl , Zwierki , Grabarka , Wojnowo, Jabłeczna , Saki ,Skit  Kudak k. Odrynek , Zaleszany…….    gdzie czekają na nas mnisi i mniszki na duchowe i materialne wsparcie.

Wanda Kuryło proponowała pielgrzymki do małych i ubogich parafii w celu finansowego ich wspomożenia.

Przewodniczący Bractwa Mikołaj Nazaruk zaproponował pielgrzymkę 7 grudnia tego roku do Żeńskiego Domu Zakonnego św. wielkiej męcz. Katarzyny w Zaleszanach. Wielu uczestników wyraziło chęć uczestnictwa w tej świątecznej pielgrzymce.

Pielgrzymki i spotkania bractwa to czas duchowego ubogacania się, modlitwy , uzdrawiania i pokrzepienia się , zbliżenia się do Boga i wspólnego przebywania , który jest nieodzowny dla samotnych i starszych  osób.

Aleksy Mularczyk zwrócił się z apelem, aby nasze bractwo poczyniło starania związane z nadaniem nazwy im. św. św. Cyryla i Metodego jednej z ulic naszego miasta Białegostoku.

Na stołach zaprezentowano religijną literaturę, wydaną przez bractwo i inne wydawnictwa. Mikołaj Nazaruk serdecznie zachęcał wszystkich do zapoznania się z literaturą i nabywaniem książek za przysłowiową złotówkę.

Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani kawą, herbatą i słodyczami.

Aktywny bratczyk Piotr Kruk obchodził swoje urodziny, więc złożyliśmy mu szczere życzenia gromko śpiewając „Mnohaja leta”.

Spotkanie uwieńczyła wspólna modlitwa.

Opr. Halina Borowik