IMG_1319

Bielscy bratczycy z darem w Odrynkach

W dniu 01.09.2018 r odbyła się pielgrzymka autokarowa członków i sympatyków naszego koła do Skitu w Odrynkach . Okazja była szczególna. W odnowionej po spaleniu cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Skicie śww. Antoniego i Teodozjusza do ikonostasu zostały ufundowane dwie duże pozłacane ikony Chrystusa Pantakratora Synajskiego i ikony Matki Bożej Włodzimierskiej. Ofiarodawcami byli mieszkańcy z Białegostoku, Warszawy, Śniadowa, Wasilkowa, Brańska, Czerewek, Pilik, Rajek, Grabowca, Dorożek, Janowa Podlaskiego, Hołod, Sak, Miękisz i z Bielska Podlaskiego, których było najwięcej. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była ,,bratczyca” Tatiana Krasowska a ikony napisała pani Natalia Kozak.

Dla przyszłych pokoleń na odwrocie ikon został umieszczony napis: „Dnia 01.09.2018 roku członkowie i sympatycy Bractwa śww. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim ofiarowują te ikony” oraz wymienione imiona ponad 120 ofiarodawców. Po zakończeniu nabożeństw Archimandryta Gabriel serdecznie podziękował wszystkim obecnym i nieobecnym darczyńcom. Na pamiątkę historycznego wydarzenia paniom Tatianie i Natalii wręczył skromne upominki a wszystkim pielgrzymom ikonki Śww. Antoniego i Teodozjusza Kijowo – Pieczerskich. Tradycyjnie wszyscy zostali ugoszczeni zupą jaką można zjeść tylko w Skicie w Odrynkach. W pielgrzymce wzięło udział 70 osób, którzy szczęśliwie wrócili do domów.

Zarząd Bractwa OT w Bielsku Podlaskim dziękuje Tatianie Krasowskiej za realizację przedsięwzięcia.

Opracował: Michał Górski , Andrzej Krasowski zdjecia Michał Górski