IMG_1070

Walne Zebranie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz wernisaż wystawy fotografii w Ełku

19 maja w Ełku odbyło się coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Ponad trzydziestu delegatów z siedemnastu kół terenowych zebrało się, aby podsumować działalność Stowarzyszenia za ubiegły rok. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku, celebrowaną przez proboszcza parafii o. Łukasza Ławreszuka oraz o. Rafała Wawreniuka i o. diakona Piotra Makala. Następnie delegaci, jak też pozostali uczestnicy spotkania udali się do Ełckiego Centrum Kultury, gdzie miał miejsce wernisaż wystawy fotografii „Moje miasto. Moja cerkiew”. Wystawa ta, współfinansowana przez Urząd Miasta Ełk, przedstawia fotograficzną podróż po świętych miejscach prawosławia w Polsce. Wiele z prezentowanych zdjęć to ujęcia z życia ełckiej parafii. Autorami prac są fotografowie związani z serwisem OrthPhoto oraz mieszkaniec Ełku – Paweł Różycki. Otwarcie wystawy zaszczycił swoją obecnością prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który ciepło wypowiadał się o obecności prawosławnych w mieście oraz podejmowanych przez nich inicjatyw. Wernisaż zakończyło krótkie przedstawienie teatralne przygotowane przez dzieci uczęszczające na kursy języka rosyjskiego prowadzone przy ełckiej parafii przez członkinię Bractwa Natalię Rubakha.

Zasadnicza część spotkania miała miejsce Lepakach pod Ełkiem. Po przemówieniu przewodniczącego Stowarzyszenia Bazylego Piwnika oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej działalność Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie placówek, jednogłośnie przyjęto sprawozdania za ubiegły rok. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zasłużonym członkom Bractwa Orderów Świętych Braci Sołuńskich. Decyzją Zarządu Głównego złoty order przyznano:

Janowi Bołtromiukowi, Jerzemu Maleszewskiemu, Andrzejowi Plewie, Halinie Malesiak i Lucji Nimierowicz

Srebrnym orderem odznaczono:

Annę Górską, Leona Gierasimiuka i Pawła Kataszczenko

Na zakończenie spotkania ełcki bratczyk i poeta – Paweł Kataszczenko, odczytał jeden ze swoich najnowszych wierszy.

Serdecznie dziękujemy działaczom Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Ełku, szczególnie jego przewodniczącej – Halinie Malesiak, za wspaniałe przygotowanie spotkania i przyjęcie delegatów.