A7_07819

Poświęcenie krzyża pamięci abp. Jeremiasza na św. Górze Grabarce

12.05.2018 podczas XXXIX Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży na św. Górę Grabarkę, po Świętej Liturgii sprawowanej przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Abp. Jakuba, Abp. Jerzego, Abp. Grzegorza, Bp. Warsonofiusza poświęcony został krzyż memorialny ku czci zmarłego rok temu śp. Abp. Jeremiasza (Anchimiuka).

Inicjatywa upamiętnienia na św. Górze Grabarce osoby Abp. Jeremiasza pojawiła się w środowisku dawnej i obecnej młodzieży, która w ten sposób pragnęła docenić rolę jaką odegrał Władyka w procesie powstawania i integracji ruchu bractwowego w Polsce.

Realizacją tego pomysłu zajęło się Koło Bractwa św. św. Cyryla i Metodego działające przy Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku pod przewodnictwem Lucji Nimierowicz i Adama Musiuka wraz z duchowym opiekunem koła o. Piotrem Pietkiewiczem.

Twórcą projektu jest architekt prof. Jerzy Uścinowicz. Krzyż wykonał metaloplastyk Mirosław Lewczuk, zaś realizacją całego pomnika zajęła się firma kamieniarska pod kierunkiem Wiesławy Niemyńskiej.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do grona ofiarodawców pomnika mogą dokonać wpłaty na konto:

Klasztor Prawosławny Śww. Marty i Marii
na Św. Górze Grabarce
17-330 Nurzec Stacja

z dopiskiem: krzyż dla Władyki
Nr konta: 54 8061 0003 0000 9957 2000 0010