воскресение

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскресе!

Chrystus Zmartwychwstał ! Христос Воскресе!

 „Radujcie i weselcie się, albowiem nagroda wasza obfita jest w niebie” (Mt. 5,12).

Bracia i Siostry!

Niechaj ta paschalna radość przepełni serca każdego z nas. Noc minęła i nastał dzień. Jesteście dziećmi św. św. Cyryla i Metodego. Jesteście dziećmi bohaterów Prawosławia. Jesteście dziećmi Chrystusa. Zmartwychwstanie to Wasze dziedzictwo.

            Przyjmijcie najserdeczniejsze świąteczne pozdrowienia i życzenia wszelkich łask Zmartwychwstałego: zdrowia, szczęścia, miłości, pokoju, wszelkiego duchowego i materialnego dostatku. Dziękuję Wam za kolejne miesiące wytrwałej pracy ku chwale naszej Cerkwi i Pana Jezusa Chrystusa.

 Zaprawdę Zmartwychwstał Chrystus! Воистину Воскресе!

Bazyli Piwnik

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego