IMG_9316

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Andrzeja Łapko

13 grudnia, w dniu liturgicznej pamięci ap. Andrzeja w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą śp. prof. Andrzejowi Łapce, Przewodniczącemu Zarządu Głównego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w latach 2003 – 2014, Współzałożycielowi Niepublicznej Szkoły św. św. Cyryla i Metodego, człowiekowi oddanemu Cerkwi i ludziom.

Licznie zebranych gości powitał Przewodniczący Zarządu Bractwa, Bazyli Piwnik. Wspomniał on o zasługach Profesora w powstaniu Szkoły, a szczególnie szkolnej kaplicy. Zarząd Główny Bractwa wybrał dzień pamięci Patrona prof. Andrzeja Łapko, żeby Go upamiętnić, a przede wszystkim pomodlić się za spokój Jego duszy.

Panichidę w intencji śp. opiekunów duchowych i członków Bractwa sprawował JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz o. protodiakon Wiaczesław Perek. Po nabożeństwie Władyka wspomniał postać Profesora i zwracając się do zebranych, a szczególnie do obecnych dzieci – uczniów Szkoły św. św. Cyryla i Metodego, wskazał na skromność i pokorę Współzałożyciela Szkoły, jako na wzór prawosławnej postawy. Profesor Andrzej Łapko – mówił abp Jakub –  mimo osiągnięcia „szczytów kariery naukowej” pozostał osobą bardzo skromną. Jest to cechą wielkich naukowców, którzy zdobywając coraz większą wiedzę uświadamiają sobie swoją mało znaczącą pozycję wobec Boga. Im więcej wiemy, tym bardziej doświadczamy tego, jak wciąż mało wiemy.

Władyka podziękował Przewodniczącemu i członkom Bractwa za inicjatywę upamiętnienia śp. Profesora w miejscu, o które bardzo zabiegał i które było mu bardzo bliskie – w kaplicy szkolnej. Wezwał dzieci do naśladowania postawy Profesora i modlitewnej pamięci o Nim.

Następnie abp Jakub poświęcił tablicę pamiątkową i wraz z Przewodniczącym Bazylim Piwnikiem uroczyście ją odsłonił.

Ostatnim akcentem wydarzenia było wystąpienie chóru szkolnego pod dyrekcją Ali Kamieńskiej.

Po uroczystościach zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego wspominano śp. Profesora i wydarzenia z Nim związane.

Zarząd Główny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego składa serdeczne podziękowania za przybycie JE Arcybiskupowi Jakubowi, o. igumenowi Sergiuszowi – opiekunowi duchowemu białostockiego koła Bractwa, o. Michałowi Czykwinowi – opiekunowi duchowemu brackiej Szkoły, o. Andrzejowi Misijukowi i Katarzynie Popławskiej (TVP Białystok), p. Nadziei Łapko – żonie śp. Profesora, białostockim radnym – Sławomirowi Nazarukowi i Stefanowi Nikiciukowi, prof. Joanicjuszowi Nazarko, współfundatorowi (wraz ze śp. Profesorem) Fundacji Oikonomos, Magdalenie Żdanuk – Prezes tej fundacji, dr. inż. Małgorzacie A. Lelusz – prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, dr. Jarosławowi Werdoniemu z Forum Mniejszości Podlasia, Współpracownikom i Przyjaciołom Profesora, przedstawicielom białostockiego koła Bractwa na czele z przewodniczącym Mikołajem Nazarukiem, Walentynie Mielnik-Nikołajuk – dyrektor brackiego Przedszkola w Bielsku Podlaskim oraz przedstawicielom Społeczności Szkolnej – Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom na czele z Dyrektor Szkoły Leną Ławniczuk oraz przybyłym na uroczystość przedstawicielom mediów.

Biuro Zarządu Bractwa składa serdeczne podziękowania o. Jarosławowi Jóźwikowi, kanclerzowi Akademii Supraskiej za pomoc w organizacji wystawy i użyczenie eksponatów związanych ze śp. Profesorem.