IMG_20170616_183551

Pierwsze spotkanie przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela

16 czerwca Hajnowski Koło Terenowe Bractwa przy współpracy ojca Jana Romańczuka zorganizowało pierwsze spotkanie w sali parafialnej, która znajduje się przy cerkwi pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na spotkanie przybył przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik, który krótko przedstawił cele przyświecające naszemu Stowarzyszeniu. Z kolei Lucyna Ruszuk – przewodnicząca Hajnowskiego Koła poinformowała zebranych o działalności hajnowskiego Bractwa. Spotkanie przebiegało w miłej, uroczystej atmosferze. Zebrani mieli okazję obejrzeć fragment  filmu pt.  ,,Liturgia”. Następnie ojciec Jan Romańczuk przedstawił wykład, w którym wyjaśniał czynności, które wykonuje duchowny podczas celebrowania św. Liturgii. Zebrani zadawali dużo pytań. Podczas spotkania pan Bazyli i inni dzielili się informacjami o tym, jaka jest praktyka w innych cerkwiach na świecie.  Dalsza część spotkania na temat Liturgii odbędzie się w późniejszym terminie.