biuletyn 75 internet

Świąteczne wydanie Biuletynu Informacyjnego

Zapraszamy do lektury paschalnego wydania kwartalnika Biuletyn Informacyjny.  Czasopismo dostępne jest także w formie drukowanej we wszystkich kołach naszego Bractwa oraz większych parafiach. W numerze między innymi: wspomnienie o. Mariusza Synaka o abp. Jeremiaszu, biografia prof. M. Małofiejewa autorstwa Aleksandra Sołowianowicza, dalsza część artykułu prof. A. Mironowicza o Unii Brzeskiej, artykuł o neounii w II RP Urszuli Pawluczuk oraz szereg informacji o naszej bieżącej działalności.

Biuletyn Informacyjny 2017 1