IMG_2934

Arcypasterska Boska Liturgia w kaplicy szkoły św. św. Cyryla i Metodego

Zgodnie z utartą tradycją, na początku okresu paschalnego naszą szkołę odwiedza JE Biskup Supraski Grzegorz. W tym roku przybył on w poniedziałek 2 tygodnia okresu Paschy. Władyka przewodniczył Boskiej Liturgii   na której obecni byli wszyscy uczniowie oraz kadra nauczycielska. Nabożeństwo współcelebrowali białostoccy duchowni: o. Marek Wawreniuk, o. Andrzej Kuźma, o. Włodzimierz Misijuk, o. Andrzej Misiejuk, o. Michał Czykwin oraz diakon Piotr Makal. Chór uczniów śpiewał pod dyrekcją p. Ali Kamieńskiej. Kazanie po czytaniu Ewangelii wygłosił o. Andrzej Kuźma. Po nabożeństwie Władyka pozdrowił wszystkich z radosnym okresem paschalnym i zwrócił się do zebranych z krótką, lecz niezwykle głęboką homilią.

Zachęcamy do wysłuchania słów bp. Grzegorza na naszym kanale YouTube.

Kazanie bp. Grzegorza w szkole Bractwa