Общество
Братство Православное
св. св. Кирилла и Мефодия

Stowarzyszenie
Bractwo Prawosławne
św. św. Cyryla i Metodego

ul. L. Waryńskiego 30
15-461 Białystok
Polska

ул. L. Waryńskiego 30
15-461 Белосток
Польша

тел.: (+48) 698-985-777
э-маил: bractwocim@cerkiew.pl

KRS 0000129924

Bank Pekao SA
04 1240 5211 1111 0010 8198 5567 (PLN)

 


Accessibility Toolbar