AWA_2535

Wieczór z kulturą ludową mniejszości narodowych Podlasia

 

Uroczystość „Wieczór z kulturą ludową mniejszości narodowych Podlasia” zwana potocznie zapustami odbyła się dnia 23 listopada 2023 r. w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Było to spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zaproszonych gości. Podczas tego wydarzenia uczniowie, absolwenci Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego zaprezentowali   piosenki, wiersze oraz przedstawienie teatralne w języku białoruskim. Uczniowie, dzieci oraz ich rodzice poznali bogactwo folkloru, tradycje i zwyczaje  Ziemi Podlaskiej.  Charakter uroczystości podkreśliła dekoracja wzbogacona elementami ludowymi. Na scenie pojawiły się kołowrotki, kopańki, ręczniki i wyszywane obrusy, tkane kilimy i chodniki oraz inne eksponaty kultury mniejszości narodowej Podlasia. Scena była  profesjonalnie oświetlona. Wysokiej jakości odbiór utworów oraz znakomitą słyszalność wykonawców  zapewniła firma zajmująca się nagłaśnianiem imprez. Uroczystość  prowadziła Pani Lucja N.,   osoba posiadająca doświadczenie w roli konferansjera. Zgodnie ze scenariuszem spotkania – „Wieczór z kulturą ludową mniejszości narodowych Podlasia”, napisanym przez prowadzącą,  jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie z grupy teatralnej    z Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zajęcia teatralne z uczniami prowadzi Pani Nina Abramiuk. Uczniowie zaprezentowali  spektakl obrzędowy pt. „Na łaucy u ciotki Julki”. Scenariusz opracowała i napisała Pani Nina Abramiuk. Następnie na scenie wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Dzieci wykonały piosenkę w języku białoruskim pt.  „Orkiestr”. Kolejnym punktem programu był występ szkolnego chóru, który prowadzi Pani Ala Kamieńska.  Uczniowie wykonali dwie piosenki  „Hala po sadoczku chodyła” w języku ukraińskim i „Mikita” w języku białoruskim.

Spotkanie „Wieczór z kulturą ludową mniejszości narodowych Podlasia” uatrakcyjniła poezja w wykonaniu naszego absolwenta Timura Chodkiewicza. Timur wygłosił gawędę w języku białoruskim  pt. ‘Janka u kapeluszy”. Gościem specjalnym wydarzenia był Andruś Takindanh białoruski  muzyk, poeta  i filmowiec. Andruś wykonał trzy piosenki     w języku białoruskim. W kolejnej części programu Pani Katarzyna Kiczko zaprezentowała białoruskie tańce ludowe zwane „karahody”. Uczestnicy spotkania poznali podstawowe kroki tańców ludowych. Następnie zgromadzeni goście wspólnie, przy akompaniamencie harmonii śpiewali  piosenki w językach mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie. Spotkanie „Wieczór z kulturą ludową mniejszości narodowych Podlasia”  zakończyło  się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez firmę cateringową.

Uroczystość odbyła się dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego


Accessibility Toolbar