Wizyta Warszawskiego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Muzeum Narodowym

13 czerwca 2023 roku Warszawskie Koło Terenowe Bractwa  śww. Cyryla i Metodego zwiedziło słynną Galerię Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie. Galeria Faras jest jedyną w Europie ekspozycją średniowiecznego malarstwa nubijskiego z Doliny Nilu. 67 malowideł spośród z okresu od VIII do XIV wieku pochodzi ze świątyni katedralnej biskupów Faras - dużego ośrodka miejskiego w średniowiecznym królestwie Nobadii, na północnych obszarach dzisiejszego Sudanu. Około 548 roku władcy Nobadii przyjęli chrzest z rąk misjonarzy przysłanych z Konstantynopola przez cesarzową Teodorę. W VII wieku w Faras, noszącym wówczas nazwę Pachoras, wzniesiona została pierwsza katedra, prawdopodobnie w tym samym miejscu, w którym w VIII wieku stanęła świątynia trójnawowa typu bazylikowego, odkryta przez polskich archeologów w latach 60 XX wieku, uczestniczących w Kampanii Nubijskiej. Była to wielka międzynarodowa kampania ratowania zabytków dawnych kultur, którym groziło zalanie wodami Jeziora Nasera, sztucznego zbiornika, jaki miał powstać po ukończeniu budowy Wysokiej Tamy w egipskim Asuanie. Malowidła odkryte przez pracującą w Faras ekipę polskich archeologów pod kierunkiem  prof. Kazimierza Michałowskiego, wykonane na tynku techniką tempery, zostały zdjęte ze ścian przez konserwatorów z Muzeum Narodowego w Warszawie i od 1972 roku były udostępnione publiczności wraz z elementami dekoracji architektonicznej katedry, jak też innych kościołów i budowli w Faras, epitafiami miejscowego duchowieństwa, a także wieloma cennymi znaleziskami z tego stanowiska, m.in. naczyniami ceramicznymi z miejscowych warsztatów. Uzupełnieniem dzieł z Faras i innych stanowisk archeologicznych w Sudanie są zabytki reprezentujące tradycje faraońską, bizantyjską, koptyjską i arabską – wszystkie one w jakiś sposób tworzyły kulturę dawnej Nubii. W kolekcji Faras wśród przedstawień wizerunków Chrystusa, Bogurodzicy, aniołów, świętych oraz miejscowych biskupów w sposób szczególny wyróżnia się m.in. malowidło ścienne z połowy VIII wieku przedstawiające św. Annę, w geście nakazującym milczenie. Najwłaściwsza interpretacja tego gestu – ma ukazywać godną milczenia tajemnicę misji jej córki Marii, która ma stać się Matką Bożą, Bogurodzicą. Nad głową św. Anny i z prawej strony znajduje się bowiem napis grecki: ANNA, MATKA BOGURODZICY (GR. ANNA HMHTHPTHOOFΘOTOK). Szczerze zachęcamy do odwiedzania tej wyjątkowej galerii. Ks. Andrzej Baczyński    

Accessibility Toolbar