IMG_1369

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

27 maja 2023 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. W zebraniu uczestniczyło 29 delegatów z 12 kół terenowych. Oprócz delegatów obecni byli zaproszeni goście, w tym JE  Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej; opiekunowie duchowni: ks. prot. dr Andrzej Kuźma, ks. Michał Czykwin,            ks.  prot. Jerzy Charytoniuk, ks. prot. Teodor Wieremiejuk, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim Walentyna Mielnik- Nikołajuk, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach Barbara Dudicz, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Lucja Nimierowicz oraz Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – Grzegorz Nazaruk, który ugościł wszystkich zebranych.

Spotkanie Bractwa rozpoczęła Święta Liturgia, którą w kaplicy św. św. Cyryla i Metodego w NSP CiM sprawował opiekun duchowy szkoły ks. Michał Czykwin.

Rozpoczynając Zebranie Przewodniczący Zarządu Głównego dr Andrzej Plewa powitał wszystkich zebranych. Spotkanie przebiegało według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Głównym celem Zebrania Delegatów Bractwa, jak co roku, było podsumowanie pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, poszczególnych kół terenowych oraz jednostek edukacyjnych prowadzonych przez Bractwo. W tym roku nie mniej ważne było także przeprowadzenie wyborów do władz Bractwa ze względu na zakończenie trwającej trzy lata kadencji.

W trakcie zebrania jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem podsumowującym pracę Stowarzyszenia uwzględniającym pracę ZG, jednostek oświatowych oraz kół terenowych. Sprawozdanie to przedstawił dr Andrzej Plewa przewodniczący ZG. Kolejne sprawozdanie dotyczyło pracy Głównej Komisji Rewizyjnej – zaprezentował je przewodniczący GKR Roman Romaniuk.  Trzecie sprawozdanie dotyczące perspektywy rozwoju placówek oświatowych zostało przedstawione przez pełnomocnika ZG do spraw finansowych i dyrektora NSP CiM Grzegorza Nazaruka.

Po odczytaniu sprawozdań prowadzący zebranie Jan Smyk udzielił głosu przedstawicielom kół.

Następnie głosowano nad uchwałami – wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad  delegatów były wybory władz Bractwa.

Do Zarządu Głównego weszli:

Przewodniczącym Zarządu Głównego jednogłośnie wybrano dr Andrzeja Plewę, pozostali członkowie ZG to: Jan Smyk, Lucyna Ruszuk, Halina Malesiak, Michał Górski, Andrzej Remża.

Głowna Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie:

Roman Romaniuk, Alina Mikołajczuk, Aleksy Mularczyk

Obrady Bractwa zakończono wspólnym obiadem,

Opracowała Iwona Kos,

Zdjęcia Iwona Kos, Grzegorz Nazaruk

 

 

 

 


Accessibility Toolbar