Pielgrzymka wiernych z Warszawy do cerkwi nadnużańskiego Podlasia.

W dniach 12-13 maja 2023r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy, wierni Kaplicy Św. Trójcy na Podwalu w Warszawie oraz przedstawiciele  Warszawskiego Koła Terenowego Bractwa śww. Cyryla i Metodego odbyli pielgrzymkę autokarową do świątyń prawosławnych nadbużańskiego Podlasia. Wyruszyliśmy w piątek w godzinach rannych spod Katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie. Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy na drodze naszej pielgrzymki, była cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia i jednego z najstarszych miast Podlasia. W dalszej kolejności odwiedziliśmy kaplicę św. Marii Magdaleny i św. Męcz. Chełmskich i Podlaskich w Słochach Annopolskich. Jest to nowo wybudowana cerkiew, należąca do parafii śww. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, wyświęcona w 2014r. Miała ona nie tylko służyć miejscowej ludności prawosławnej,  ale i upamiętniać ofiary hitlerowskiej pacyfikacji Słoch Annopolskich z 26 czerwca 1941, w czasie której zamordowano około 70 jej mieszkańców. Następnie pielgrzymi udali się do cerkwi parafialnej św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, historia  której sięga XV w. Po obiedzie odwiedziliśmy cerkiew parafialną Zmartwychwstania Chrystusa w Siemiatyczach – wybudowaną na wzgórzu na planie krzyża i poświęconą w 2010 r. Kolejną cerkwią parafialną na planie naszej pielgrzymki była cerkiew Cudownego Zbawiciela w Rogawce. Specjalnie dla pielgrzymów miejscowy chór  przygotował piękny mini koncert. Na św. Górę Grabarkę dotarliśmy na nabożeństwo wieczorne, w czasie którego pielgrzymi przystąpili do sakramentu spowiedzi. Tutaj mieliśmy kolację i nocleg. Następnego dnia pielgrzymi uczestniczyli w Liturgii Świętej, która była zwieńczeniem pielgrzymki. Po Liturgii i śniadaniu, przy pięknej pogodzie mogliśmy podziwiać wyjątkowość i piękno Świętej Góry Grabarki - miejsca wyjątkowego, gdzie od setek lat płonie modlitwa i mocno bije prawosławne serce. Mieliśmy możliwość pokłonić się przed Cudownymi ikonami Matki Bożej. Rozstając się ze Św. Górą udaliśmy się do Mielnika – malowniczej miejscowości położonej nad samym Bugiem. Parafia prawosławna Narodzenia Bogarodzicy w Mielniku jest najstarszą historycznie udokumentowaną parafią prawosławną na Podlasiu. Źródła pisane podają, że już w końcu XI w. w Mielniku była murowana cerkiew, a w niej cudowna ikona Spasa Izbawnika. W Mielniku odwiedziliśmy również odkrywkową kopalnię kredy a także kładkę na Rowskiej Górze - jedną z najnowszych atrakcji Mielnika, prowadzącą do punktu widokowego na okolicę. Po niemałym wysiłku wspinaczkowym zostaliśmy podjęci przez Proboszcza parafii i jego pomocników smacznym obiadem. Wdzięczni wszystkim Czcigodnym Ojcom Proboszczom, Siostrom, Chórzystom oraz Parafianom, którzy tak serdecznie, gościnnie i ciepło spotykali nas na drodze naszej pielgrzymki, pełni duchowych wrażeń a także wielu miłych i niezapomnianych doświadczeń powróciliśmy do Warszawy. Ks. Andrzej Baczyński  

Accessibility Toolbar