20221222_135205

Wizyta przedstawicieli Warszawskiego Bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

22 grudnia 2022r. Koło Terenowe Bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Warszawie odwiedziło Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Celem wizyty Warszawskiego Bractwa było zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem tej wyjątkowej nie tylko w skali kraju ale i Europy uczelni. ChAT jest uczelnią publiczną o blisko 70-letniej tradycji. Akademia jest kontynuatorką Studium Teologii Prawosławnej i Wydziału Teologii Ewangelickiej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec innych, gdyż w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji i wyznań.

Spotkanie prowadził dziekan Wydziału Teologicznego ChAT prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk.

Na wstępie– opiekun duchowny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego ks. Andrzej Baczyński przybliżył zarys działalności i misji Bractwa oraz podkreślił wspólne cele i inicjatywy podejmowane przez Bractwo i ChAT. Jako przykład, nawiązał miedzy innymi do konferencji poświęconej 70. Rocznicy tragicznej w skutkach „Akcji Wisła”, zorganizowanej Bractwo CiM oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną  4 listopada 2017 r., pod honorowym patronatem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy i Rektora ChAT.

Następnie Pan prof. Jerzy Ostapczuk szeroko przybliżył uczestnikom spotkania wielopłaszczyznową działalność ChAT. Przedstawił historyczny zarys oraz współczesne uwarunkowania jej funkcjonowania, działalności oraz nieocenionej misji, jaką spełnia. Przybliżył m.in. strukturę organizacyjną uczelni, wysokie osiągnięcia w zakresie poziomu kształcenia, współpracy międzyuczelnianej zarówno w kraju jak i zagranicą. Opowiedział również o infrastrukturze nowo wybudowanego gmachu ChAT, który oddano do użytku został pięć lat temu.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i wywołało ożywioną dyskusję. Następnie Pan dziekan oprowadził uczestników spotkania po budynku uczelni prezentując jej przestrzenie i możliwości, poczynając od auli, poprzez audytoria, siłownię, salę sportową, bibliotekę oraz inne pomieszczenia uczelni.

Wyrażono wspólnie zainteresowanie ściślejszą współpracą na rzecz edukacji przyszłych pokoleń oraz misji głoszenia Słowa Bożego poprzez różnorakie formy działalności ChAT i BCiM.

Tekst i zdjęcia; ks. Andrzej Baczyński