20190331_150824[1]

Spotkanie z pieśnią wielkopostną w Kleszczelach

31 marca, Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego, koło w Kleszczelach, zorganizowało Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną. Odbyło się ono w domu kultury Hładyszka w Kleszczelach.

W programie spotkania znalazły się występy chórów parafialnych: z cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, z cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, z cerkwi pw. św. Paraskiewy w Dobrowodzie oraz z cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach. Oprócz tego matuszka Katarzyna z Zaleszan, wystąpiła z prelekcją na temat: ”Wybrane postacie świętych z Cerkwi Cypryjskiej”.

Pieśni wykonywane przez chóry nastrajały do modlitwy, napominając jednocześnie o trwającym Wielkim Poście. Spotkanie zgromadziło sporo osób. Wśród obecnych należy wymienić ks. mitrata Mikołaj Kiełbaszewskiego, dziekana kleszczelowskiego, jak również burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego wraz z małżonką.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, złożonym z postnych potraw, przygotowanym przez parafianki z Kleszczel i okolic.

o. S. Awksietijuk, foto za: cerkiew.pl


Accessibility Toolbar