Dzien 1 abp Abel otwiera festiwal

O bogactwie i pięknie Prawosławia w Lublinie po raz trzeci

„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego III edycja odbyła się w dniach 15 – 17 czerwca 2018 roku (piątek – niedziela) w Lublinie. Współorganizatorem tego wydarzenia było Koło Terenowe w Lublinie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zaprezentowano wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

  • SŁOWO – historycznej
  • OBRAZ – ikonograficznej
  • ŚPIEW – muzycznej.

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W roku 2018 przypadają dwie ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 600-lecie powstania unikalnych wschodniochrześcijańskich fresków w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Z tego powodu organizatorzy festiwalu zaprezentowali wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe naszego miasta w kontekście tych ważnych wydarzeń

Dzień I

SŁOWO to motyw przewodni pierwszego dnia festiwalu w piątek 15 czerwca 2018 r. Głównym wydarzeniem tego dnia była konferencja popularno-naukowa pt. „Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, która odbyła się w głównej sali Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim. Na konferencję złożyły się cztery wykłady:

– Prof. dr. hab. Stefana Dudry (Uniwersytet Zielonogórski) pt. „Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej w latach 1918-1925″

– Dr. hab. Jerzego Grzybowskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. „Sylwetka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – duszpasterza i żołnierza”

– Ks. dr. Anatola Szymaniuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) pt. „Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce”

– Dr. Jana Sęka (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie) pt. „Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej”.

Tradycyjnie po konferencji w Kaplicy Trójcy Świętej miała miejsce koncert pieśni prawosławnych w pięknym wykonaniu Chóru OKTOICH działającego przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.

Dzień II

OBRAZ to lejtmotyw drugiego dnia festiwalu w sobotę 16 czerwca 2018 roku. Temat wiodący drugiego dnia to „Freski w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej”. Pierwszym wydarzeniem tego dnia był wykład pt. „Ikonografia Bogurodzicy”, który poprowadził ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykład odbył się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Kolejnym punktem programu były zajęcia studyjne w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim pt. „Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”, które poprowadził dr Andrzej Frejlich, kustosz Kaplicy Zamkowej.

Po zakończeniu wykładów i przerwie na lunch odbyły się bardzo ciekawe zajęcia warsztatowe pt. „Sztuka pisania ikon – warsztaty dobrych praktyk w pisaniu ikon”, które poprowadzili: Rafał Wojewódzki i Anna Piasecka z Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, najstarszej i najbardziej renomowanej tego typu szkoły w Polsce. Zajęcia odbyły się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Dzień III

ŚPIEW wypełnił trzeci dzień festiwalu niedzielę 17 czerwca 2018 r.  Temat wiodący trzeciego dnia festiwalu to: „Wyśpiewać chwałę Bogu w hymnach prawosławnych i pieśniach patriotycznych”.

Pierwszym wydarzeniem dnia była Boska Liturgia w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, którą celebrowali:  JE abp Abel, ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz JE abp Jerzy, ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i ordynariusz Wojska Polskiego.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – biskupa lubelskiego w latach 1932-1937, głównego bohatera III edycji festiwalu.

Wieczorem w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie miał miejsce uroczysty koncert galowy. W wypełnionej po brzegi sali filharmonii wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na koncercie galowym wystąpili czterej renomowani wykonawcy:

  • Chór Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
  • Męski Chór Wojskowy „Stratos” pod dyrekcją ks. mgr kpt. Łukasza Goduna
  • Chór „Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej
  • Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Resume

Głównym celem festiwalu jest promocja prezentacja i piękna Prawosławia w środowisku zewnętrznym. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników III edycji tej udanej imprezy pokazują, że organizatorom udało się ten cel znakomicie wypełnić.

Należy nadmienić, że obok Bractwa CiM tą prestiżową imprezę współorganizowali: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Muzeum Lubelskie i Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, Województwa Lubelskiego, Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” oraz Fundacji Niepodległości.

Materiały audio i video z ostatniej edycji festiwalu można znaleźć na stronie www.likp.pl.


Accessibility Toolbar