Zakończenie czwartej edycji „Kursów języka polskiego dla obcokrajowców”

W kwietniu zakończyły się kolejne kolejne już kursy języka polskiego dla obcokrajowców, organizowane przez Krakowskie koło Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego, działającego przy Parafii Prawosławnej w Krakowie.

Zajęcia były prowadzone przez dyplomowanego lektora dla dwóch grup na poziomie „Podstawowym” i „Średniozaawansowanym”. Program zawierał 44 godziny lekcyjne, a zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Kursy zakończyły się egzaminem, po zaliczeniu którego uczestnikom zostały wydane imienne certyfikaty z uzyskana oceną końcową.

W imieniu wszystkich uczestników kursów składamy podziękowania Panu Bazylemu Piwnikowi – za okazane wsparcie finansowe, bez którego te kursy prawdopodobnie by się nie odbyły.

Dziękujemy również naszemu lektorowi - pani Dorocie Zagajskiej za serce, które wkłada do pracy, oraz naszemu proboszczu - o. Jarosławowi za cierpliwość, wyrozumiałość, duchową opiekę i udostępnienie pomieszczeń parafialnych na prowadzenie zajęć.

Należy dodać, że był to już czwarty kurs językowy, który udało się pomyślnie zrealizować. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na kolejną edycję w dwóch grupach o stopniach zaawansowania: „Podstawowym” i „Średniozaawansowanym”.

Andrzej Polosenko

kraków kursy


Accessibility Toolbar