FullSizeRender

„Śpiewam Bogu Mojemu” Bracia Prawosławnego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu

Płyta Chóru braci Prawosławnego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu „Śpiewam Bogu Mojemu”

Chór braci Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Utwory nagrano w cerkwi św. Jana Teologa w Supraślu, w latach 1996-1997

Utwory:

Troparion Bogarodzicy
Troparion św. ap. Jana Teologa
Psalm 103
Stichira Krzyża „Witaj życiodajny Krzyżu”
Dogmatyk 2 tonu
Troparion niedzielnej jutrzni
Pieśń Bogarodzicy Magnificat
Troparion Zwiastowania NMP
Kondakion Bogarodzicy „O waleczna Hetmanko”
I ikos i II kondakion akatystu Zwiastowania NMP
XII ikos akatystu Zwiastowania NMP
XIII kondakion akatystu Zwiastowania NMP
„Zaiste godne jest”
I antyfona liturgii codziennej
II antyfona liturgii codziennej
III antyfona liturgii codziennej
Troparion 3 tonu
Troparion 6 tonu
Troparion św. męczennika Gabriela
Stychira Bogarodzicy „Nienaruszone wrota”
„Objęcia Ojcowskie”
„Oto Oblubieniec”
Hymn św. Nektariusza „Najczystsza Panno”
„Zbaw Chryste Boże”


Accessibility Toolbar