Kurs języka polskiego

Z inicjatywy Koła Terenowego Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego działającego przy naszej parafji prawosławnej w Krakowie, zorganizowano naukę języka polskiego dla osób chętnych , zarówno z pośród parafian jak i pozostałych obcokrajowców dla których ta umiejętność będzie ułatwieniem w adaptacji do życia w Polsce. Kursy nasze powinny ułatwić osobom przybylym z zagranicy znalezienie pracy oraz naukę w placówkach oświatowych i naukowych. Pomysłodawcą tego rodzaju krztałcenia byla p. Elena Ostolska, a szczególnie zaangażawali się w realizację tego przedsięwzięcia p. Anna Kruk i p. Andriej Połosenko. Życzliwe poparcie dla tej inicjatywy okazali o. Jarosław Antosiuk, nasz proboszcz, oraz pan Bazyli Piwnik- przewodziczący ZG Bractwa. W rezultacie podjętych starań nawiązano wspówpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiej Akcji Humanitarnej, realizującej szeroką gamę działań na rzecz pomocy humanitarnej w różnorodnych formach, m.in. materialnej, organizacyjne i oświatowej, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Oddział PAH w Krakowie zapewnił skierowanie do przeprowadzenia kursu profesjonalnego i doświadczonego lektora w osobie p. Doroty Zagajskiej. Zajęcia rozpoczeły się w dniu 26.10.br. i obecnie odbywają się w dwóch grupach szkoleniowych w poniedziałki i środy w pomieszczeniu parafialnym. Kurs przewiduje 26 spotkań i ma zapewnić opanowanie języka polskiego na poziomie podstawowym. Udział w kursie jest nieodpłatny. Zarząd Koła naszego Bractwa wyraża głęboką wdzięczność wszystkim osobom,  których wysiłki zaowocowały tym pożytecznym przedsięwzięciem, a szczególnie serdecznie pracownikom PAH oraz Pani Lektor.

Accessibility Toolbar