THE ORTHODOX BROTHERHOOD
OF SAINTS CIRIL AND METHODIUS
IN POLAND

Stowarzyszenie
Bractwo Prawosławne
św. św. Cyryla i Metodego

ul. L. Waryńskiego 30
15-461 Białystok
Polska

tel.: (+48) 698-985-777
tel.: (+48) 698-950-333
e-mail: bractwocim@cerkiew.pl

KRS 0000129924

Bank Pekao SA
04 1240 5211 1111 0010 8198 5567 (PLN)


Accessibility Toolbar