Spotkanie przedstawicieli kół terenowych Bractwa

9 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie przewodniczących i przedstawicieli kół terenowych Bractwa. Obecni byli reprezentacji większości lokalnych oddziałów Stowarzyszenia. Inicjatorem spotkania był Przewodniczący ZG Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik, który nakreśli główne kierunki działalności Stowarzyszenia w 2019 r. Szczegółowej dyskusji poddane zostały nowe inicjatywy: piesza pielgrzymka członków i sympatyków Bractwa na św. Górę Grabarkę w 2019 r. oraz jubileuszowe uroczystości 30-lecia Stowarzyszenia. Przedstawiciele kół terenowych zaprezentowali działania podejmowane w 2018 r. i plany na obecny rok. Podzielili się także radościami i trudnościami, które spotkały ich na trudnej drodze pracy wolontariackiej na rzecz Bractwa. Podsumowując spotkanie Przewodniczący ZG Bractwa św. św. Cyryla i Metodego bardzo serdecznie podziękował wszystkim jego uczestnikom za dotychczasową ofiarną pracę na rzecz Stowarzyszenia, poświęcony czas i wymianę doświadczeń. dav

Accessibility Toolbar