Stowarzyszenie
Bractwo Prawosławne
św. św. Cyryla i Metodego

Biuro Zarządu Głównego
ul. L. Waryńskiego 30
15-461 Białystok
Polska

tel.: (+48) 698-985-777
tel.: (+48) 698-950-333
e-mail: bractwocim@cerkiew.pl

ING Bank Śląski SA
07 1050 1823 1000 0023 3349 8596

KRS 0000129924