Lublin


Zarząd

Zarząd Koła
Sławomir Wyspiański – Przewodniczący
Kamen Rikev – Wiceprzewodniczący
Urszula Garbacz – Sekretarz
Jan Marczuk – Skarbnik
Ludmiła Saulina – Członek
Anna Ginszt – Członek

Komisja Rewizyjna
Aleksander Kowalski – Przewodniczący KR
Sergiusz Bucharin – Członek

 

 


Historia

Koło Terenowe w Lublinie Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego formalnie zostało powołane do życia w maju 2015 roku, ale praktycznie zaczęło działać po wakacjach od września. Wtedy też odbyły się pierwsze spotkania plenarne, na których członkowie koła wspólnie opracowali roczny plan działań do września 2016 roku. Na roczny plan składają się: wykłady i prelekcje, działania o charakterze promującym prawosławie i kulturę wschodniosłowiańską takie jak koncerty, festiwale, nagrywanie płyt CD z muzyką cerkiewną), pielgrzymki i wyjazdy studyjne, a także pomoc charytatywna i humanitarna potrzebującym. Lubelskie koło liczy aktualnie 43 członków.


Aktualności

Aktualności koła Lublin / 02.01.2016

Płyta CD „Pomiłuj mia Boże – Bogogłasnik” w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Siostry Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach wydały kolejną, już czwartą płytę CD pt. „Pomiłuj mia Boże… Bogogłasnik”, zawierającą 24 piękne pieśni paraliturgiczne. Poniżej prezentujemy trzy wybrane pieśni w wykonaniu Chóru Sióstr z Turkowic z tego jakże ciekawego albumu. Płyta została wydana przy wsparciu finansowym Fundacji Dialog Narodów i pod patronatem Bractwa świętych Cyryla i
więcej >

Aktualności koła Lublin / 26.12.2015

Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego uruchomiło akcję pomocy humanitarnej dla ludności dotkniętej wojną we wschodniej Ukrainie. Sytuacja mieszkańców Donbasu, czyli obwodów Ługańskiego i Donieckiego, gdzie toczy się regularna wojna, jest tragiczna. Brakuje środków, niezbędnych do codziennej egzystencji takich jak żywność, środki czystości czy też odzież. Dlatego też Bractwo CiM w odpowiedzi na listy hierarchów
więcej >

Aktualności koła Lublin / 06.12.2015

Wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego „Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka”

„Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka” – pod takim tytułem odbył się arcyciekawy wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, znakomitego znawcy prawosławia i ortodoksyjnych praktyk monastycznych. Profesor wystąpił po Boskiej Liturgii w niedzielę 6 grudnia w sali parafialnej cerkwi katedralnej w Lublinie. To już kolejny, trzeci wykład w tym
więcej >

Aktualności koła Lublin / 29.11.2015

Wykład JE abp. Abla „Tragiczne skutki Bieżeństwa. Św. Serafin Ostroumow – apostoł wśród bieżeńców”

W niedzielę 29 listopada br. po Boskiej Liturgii z wykładem „Tragiczne skutki bieżeństwa. Św. Serafin Ostroumow – apostoł wśród bieżeńców” wystąpił JE Arcybiskup Abel. Wykład odbył się w ramach spotkań plenarnych lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. W tym roku przypada setna rocznica tych jakże tragicznych w skutkach wydarzeń dla społeczności prawosławnej Podlasia
więcej >

Aktualności koła Lublin / 11.10.2015

Wykład dr. Kamena Rikeva

„Prawosławne zwyczaje weselne w Bułgarii”, pod takim tytułem w dniu 11.10.2015 odbył się wykład dr. Kamena Rikeva, zorganizowany przez Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Lublinie. Dr Kamen Rikev jest polonistą bułgarskiego pochodzenia. Pracuje na wydziale Bałkanistyki UMCS. W strukturach Bractwa pełni funkcję wiceprzewodniczącego naszego Lubelskiego Koła Terenowego.
więcej >